Amgylchedd


Cyhoeddodd Dŵr Cymru ei Gynllun Bioamrywiaeth diweddaraf ym mis Rhagfyr 2020. “Neilltuo amser ar gyfer natur 2020: cynllun diwygiedig Dŵr Cymru i gynnal a gwella bioamrywiaeth” yw enw’r ddogfen.

Neilltuo amser ar

gyfer natur

Darllenwch ein cynllun diweddaraf i gynnal a chyfoethogi Bioamrywiaeth:

Cynllun Bioamrywiaeth

Mae ein Cynllun yn disgrifio sut mae ein busnes yn rhyngweithio â byd natur. Mae’n amlygu beth rydyn ni eisoes yn ei wneud a beth y byddwn ni’n parhau i’w wneud ar draws y busnes i gefnogi natur a bioamrywiaeth.

Rydyn ni’n croesawu eich sylwadau ar y Cynllun, ac yn arbennig syniadau am ffyrdd o’i wella. Byddwn ni’n ystyried eich safbwyntiau wrth adolygu ein Cynllun yn 2023. Rydyn ni’n croesawu’r cyfle i gydweithio ar draws ein hardaloedd gweithredol hefyd.

E-bostiwch ni yn biodiversity@dwrcymru.com

Gwneud y peth iawn

dros natur

Darllenwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud i gyflawni ein dyletswydd o ran Bioamrywiaeth yn ein hadroddiad o 2019. Byddwn ni’n cyhoeddi ein hadroddiad nesaf yn 2022.

Dysgwch fwy