Amgylchedd


Cyhoeddodd Dŵr Cymru Gynllun Bioamrywiaeth ym mis Gorffennaf 2017. Teitl yr adroddiad yw “Neilltuo amser ar gyfer natur: Cynllun Dŵr Cymru ar gyfer Cynnal a gwella bioamrywiaeth”. 

Neilltuo amser ar

gyfer natur 2017

Darllenwch ein llyfryn Bioamrywiaeth yma
Darganfyddwch fwy

Cynllun Bioamrywiaeth

Mae ein Cynllun yn disgrifio sut y mae ein busnes yn rhyngweithio â byd natur. Mae’n amlygu beth rydyn ni eisoes yn ei wneud ar draws y busnes i gynorthwyo byd natur a bioamrywiaeth. Mae’n amlinellu rhai o’r pethau pellach rydyn ni’n bwriadu eu cyflawni erbyn 2019 hefyd.

Byddwn yn croesawu eich sylwadau ar y Cynllun, ac yn enwedig syniadau ar ffyrdd o’i wella. Byddwn ni’n cymryd eich safbwyntiau i ystyriaeth wrth adolygu ein Cynllun yn 2019. Gallwch anfon neges e-bost atom yn Environment@dwrcymru.com

Gwneud y peth iawn

dros natur

Gwneud y peth iawn dros natur
Dysgwch fwy