Ein Hysbysiad Preifatrwydd


96.2kB PDF

Lawrlwytho

Rydyn ni'n gwybod pa mor bwysig yw hi i chi ein bod ni'n gofalu am eich Gwybodaeth Bersonol.

Cael pobl i ymddiried ynom i wneud y peth iawn bob tro yw un o'n gwerthoedd craidd. Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn esbonio sut rydyn ni'n casglu, yn defnyddio, yn rhannu ac yn amddiffyn eich Gwybodaeth Bersonol mewn ffordd sy'n parchu eich hawliau Diogelu Data, ac yn cydymffurfio â chyfreithiau Diogelu Data'r DU (gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018).

Os hoffech gopi o’r hysbysiad preifatrwydd a anfonwyd atoch yn y post ffoniwch ni ar 0800 052 0145.