Hysbysiad Pwysig

Mae'r wybodaeth a geir yn yr adroddiadau Buddsoddwyr yn cael ei dosbarthu yn unol ag amodau’r Cytundeb Telerau Cyffredin (CTA) sy'n llywio rhwymedigaethau'r cwmni i'w ddeiliaid bondiau a chredydwyr ariannol eraill. Fe'i cyfeirir at fuddsoddwyr presennol yn y cwmni, ac fe’i bwriedir ar eu cyfer. Ni ddylai unrhyw unigolion eraill weithredu na dibynnu arno.

Nid yw'r cwmni'n gwneud unrhyw honiadau o ran cywirdeb y rhagolygon (nac unrhyw wybodaeth arall yn yr adroddiadau hyn, ac eithrio’r hyn a nodir yn y CTA). Mae'r rhagolygon hyn yn cynnwys elfen o risg ac ansicrwydd oherwydd eu bod yn ymwneud â digwyddiadau ac yn dibynnu ar amgylchiadau a fydd yn digwydd yn y dyfodol. Gallai nifer o ffactorau newid y canlyniadau neu’r datblygiadau yn sylweddol o’r hyn a fynegwyd neu a awgrymir yn y rhagolygon hyn.

Ni ddylid dibynnu ar yr adroddiadau hyn fel canllaw i berfformiad yn y dyfodol, ac ni ddylid dibynnu arnynt wrth benderfynu a ddylid buddsoddi yn y cwmni yn y dyfodol. Dylid nodi nad yw archwilwyr y cwmni wedi adolygu’r wybodaeth yn yr adroddiadau hyn. At ddibenion y gyfundrefn hyrwyddiadau ariannol o dan Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000, darperir yr adroddiadau hyn ar sail yr eithriad a nodir yn Erthygl 69 o Orchymyn (Hyrwyddo Ariannol) 2005 o dan Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000 (mewn cysylltiad â bondiau sydd eisoes yn cael eu derbyn i fasnachu ar farchnad berthnasol).

Nid yw'r wybodaeth, nac unrhyw farn a fynegir yma yn gyfystyr â chynnig cyhoeddus o dan unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol nac yn gynnig i werthu neu gymell nac yn gynnig i brynu unrhyw warantau neu offerynnau ariannol ac nid yw’n cynghori nac yn argymell dim mewn cysylltiad â gwarantau neu offerynnau ariannol eraill o’r fath.

Gall cyfyngiadau cyfreithiol mewn awdurdodaethau ar wahân i’r Deyrnas Unedig gyfyngu ar gyhoeddi a darparu’r Wefan hon a’r deunydd a’r wybodaeth ar y Wefan hon felly dylai pobl mewn awdurdodaeth ar wahân i’r Deyrnas Unedig sy’n gallu defnyddio’r fath wybodaeth ymgyfarwyddo ag unrhyw gyfyngiadau o’r fath a’u dilyn. Ni chyfeirir y Wefan hon a’r deunydd a’r wybodaeth ar y Wefan hon at, ac ni fwriedir eu dosbarthu i na’u defnyddio gan unrhyw unigolyn neu endid sy’n ddinesydd neu’n breswylydd, neu wedi’i leoli mewn unrhyw awdurdodaeth lle byddai eu darparu neu eu defnyddio yn torri cyfraith neu reoliad perthnasol, neu a fyddai’n gosod cyfrifoldeb cofrestru neu drwyddedu ar y Cwmni a/neu unrhyw is–gwmnïau neu gwmnïau cysylltiedig â’r Cwmni o fewn awdurdodaeth o’r fath.

Adroddiadau Asiantaethau Asesu Statws


Darllenwch a lawrlwythwch ein Adroddiadau Asiantaethau Asesu Statws diweddaraf

Sgoriau Credyd Bond Glas

* Rhagolwg sefydlog

** Rhagolwg negyddol

*** Mae’r bondiau Dosbarth A wedi’u gwarantu gan Assured Guaranty UK Limited (A1/AA/NR) ac maent yn dychwelyd i sgorau uwch y gwarantwr neu’r sgôr bond sylfaenol.

2024

Fitch credit rating affirmation - March 2024

Lawrlwytho
190.5kB, PDF

Moody's credit opinion update 29 February 2024

Lawrlwytho
2.8MB, PDF

2023

Fitch credit rating report - June 2023

Lawrlwytho
300.7kB, PDF

Fitch credit opinion - March 2023

Lawrlwytho
183.9kB, PDF

Sustainable Fitch Affirms Glas Holdings ESG Entity Rating at 2 - 2023

Lawrlwytho
34.8kB, PDF

Moodys credit rating opinion February 2023

Lawrlwytho
2.5MB, PDF

2022

SP Welsh Water Research Update November 2022

Lawrlwytho
142.1kB, PDF

Sustainable Fitch Assigns Inaugural ESG Entity Rating of 2 to Glas Holdings

Lawrlwytho
109.9kB, PDF

SP Rating Report Dwr Cymru Financing UK Plc May 2022

Lawrlwytho
604kB, PDF

2021

Fitch Credit Opinion - December 2021

Lawrlwytho
409.5kB, PDF

Moodys Credit Opinion - November 2021

Lawrlwytho
2.5MB, PDF

Fitch Affirms Dwr Cymrus Ratings - November 2021

Lawrlwytho
3.8MB, PDF

Moodys Announcement of Periodic Review - July 2021

Lawrlwytho
111.3kB, PDF

S&P Rating Report Dwr Cymru Financing UK Plc - March 2021

Lawrlwytho
853.4kB, PDF

Dwr Cymru Moodys Issuer Comment STID proposal - 2 March 2021

Lawrlwytho
1.4MB, PDF

Fitch Affirms Dwr Cymrus Senior Secured Debt at A Stable Outlook - February 2021

Lawrlwytho
181.1kB, PDF

2020

Fitch Ratings reports - January 2020

Lawrlwytho
99.4kB, PDF

Moodys Rating Action February 2020

Lawrlwytho
120kB, PDF

SP ratings action February 2020

Lawrlwytho
136.8kB, PDF

Moodys Periodic Review - July 2020

Lawrlwytho
117.9kB, PDF

Moodys Credit Opinion - September 2020

Lawrlwytho
1.6MB, PDF

2019

Fitch Ratings Reports - July 2019

Lawrlwytho
670kB, PDF

Fitch Ratings Reports - June 2019

Lawrlwytho
111.3kB, PDF

Moodys Announcement of Periodic Review - August 2019

Lawrlwytho
111.8kB, PDF

Moodys Credit Opinion December 2019

Lawrlwytho
1.5MB, PDF

Moodys Credit Opinion October 2019

Lawrlwytho
1.5MB, PDF

SP Credit Update - June 2019

Lawrlwytho
120.6kB, PDF

2018

Moodys Credit Opinion September 2018

Lawrlwytho
1.4MB, PDF

SP Ratings Analysis June 2018

Lawrlwytho
287.2kB, PDF

2017

Fitch Ratings Report -October 2017

Lawrlwytho
47.4kB, PDF

Moodys Credit Opinion - September 2017

Lawrlwytho
1.5MB, PDF

Moodys Issuer Comment - April 2017

Lawrlwytho
1.2MB, PDF

SP Ratings Analysis - July 2017

Lawrlwytho
420.6kB, PDF

2016

2016 FEB Dwr Cymru Financing Ltd Fitch CU

Lawrlwytho
513.6kB, PDF

2016 NOV Welsh Water Moodys CO published

Lawrlwytho
1.9MB, PDF

2016 SEP - Fitch RA

Lawrlwytho
46.4kB, PDF

2016Feb24 - Welsh WaterMoodys

Lawrlwytho
132.6kB, PDF

2015

2015 DEC - Fitch RA Dwr_Cymru_Dec_2015

Lawrlwytho
41.8kB, PDF

2015 FEB Moodys Research Document

Lawrlwytho
118.5kB, PDF

2015 JUN Moodys Welsh Water IssuerInDepth published version

Lawrlwytho
1.8MB, PDF

2015 MAR Moodys Welsh Water published CO

Lawrlwytho
136.2kB, PDF

2015 SEP SP CU RatingsDirectAnalysis1446605Sep

Lawrlwytho
364.1kB, PDF

2014

2014 DEC Moodys Credit opinion Welsh Water

Lawrlwytho
132.8kB, PDF

2014 JUL Fitch Dwr Cymru CU published 31072014

Lawrlwytho
448.8kB, PDF

2014 JUL Fitch Dwr Cymru Press Release Published 17072014

Lawrlwytho
43.6kB, PDF

Standard and Poors update 1 September 2014

Lawrlwytho
305.5kB, PDF

2013

Dwr Cymru Credit Opinion 20130812

Lawrlwytho
146.2kB, PDF

Dwr Cymru Update Report 26 03 2013

Lawrlwytho
374.4kB, PDF

Dwr Cymru_RAC_published_22072013

Lawrlwytho
38.4kB, PDF

DwrCymruFinancingLimitedPressRelease14032013

Lawrlwytho
33.7kB, PDF

Standard and Poors Transaction Update 23 August 2013

Lawrlwytho
316kB, PDF

2012

Dwr Cymru Credit Update 26092012

Lawrlwytho
320.2kB, PDF

Dwr Cymru Credit Update Report 11012012

Lawrlwytho
139.5kB, PDF

Dwr Cymru_Credit Opinion_22 Aug 2012

Lawrlwytho
88kB, PDF

Dwr Cymru_Issuer CommentProject Dafydd_19 June 2012

Lawrlwytho
45kB, PDF

Dwr Cymrus press release 21032012

Lawrlwytho
37.4kB, PDF

Moodys Credit Focus ComparisonWelsh SouthernOct 2012

Lawrlwytho
663.5kB, PDF

Moodys press release 210312

Lawrlwytho
51.3kB, PDF

RatingsDirect_Analysis_1002263_08_20_2012_09_20_04

Lawrlwytho
323.4kB, PDF

UK Water Industry Outlook_Oct 2012

Lawrlwytho
1.1MB, PDF

2011

Dwr Cymru Press Released Published 23032011

Lawrlwytho
37.3kB, PDF

Dwr Cymru Rating Report Published16052011

Lawrlwytho
639.3kB, PDF

Dwr Cymru_Credit Opinion_20110913

Lawrlwytho
81.4kB, PDF

Full SP Rating Review issued 270611

Lawrlwytho
482.7kB, PDF

SP Revise Rating Outlook to Stable 140611

Lawrlwytho
435.8kB, PDF

2010

Dwr_Cymru_Analysis_15_Jun_2010

Lawrlwytho
696.3kB, PDF

Dwr_Cymru_Credit_Opinion_23_Sept_2010

Lawrlwytho
83.1kB, PDF

Dwr_Cymru_FA_24_Mar_2010

Lawrlwytho
451.4kB, PDF

Dwr_Cymru_Issuer_Comment_Class_C_Tender_Offer_25_May_2010

Lawrlwytho
43.9kB, PDF

Dwr_Cymru_Issuer_Comment_In-source_Operations_11_Feb_2010

Lawrlwytho
42.6kB, PDF

Dwr_Cymru_Moodys_CO_18_Mar_2010

Lawrlwytho
86.9kB, PDF

Dwr_Cymru_Moodys_PR_17_Mar_2010

Lawrlwytho
47.5kB, PDF

Dwr_Cymru_SP_negative_outlook_08_Mar_2010

Lawrlwytho
435.4kB, PDF

DwrCymruFinancingLtdSummary18Oct2010

Lawrlwytho
433.3kB, PDF