Aelodaeth


Mae Glas Cymru yn gwmni dielw heb gyfranddeiliaid a redir yn llwyr er lles ein cwsmeriaid. Mae yna 67 o Aelodau annibynnol.

Un o rolau allweddol Aelodau Glas Cymru yw sicrhau bod y busnes yn parhau i ganolbwyntio ar ei brif bwrpas, sef darparu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth o safon uchel ar gyfer y cymunedau y mae Dŵr Cymru yn eu gwasanaethu. Wrth wneud hyn, mae gan yr Aelodau rôl rheoli gorfforaethol bwysig ac o’r herwydd penodir Aelodau am eu nodweddion personol ac nid i gynrychioli unrhyw grŵp arbennig neu unrhyw un o fuddiannau’r rhanddeiliaid. Nid yw’r Aelodau’r cael ffi am eu gwaith. Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bobl o bob math o gefndiroedd o ran rhyw, ethnigrwydd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol ac abledd.

Penodir aelodau gan y Bwrdd yn unol â Pholisi Aelodaeth cyhoeddedig Glas Cymru, a hynny wrth ddilyn cyngor panel dethol Annibynnol.

Gellir penodi Aelodau unrhyw bryd. I gael rhagor o wybodaeth am ein haelodaeth, ysgrifennwch at:

Nicola Foreman, Ysgrifennydd y Cwmni, Glas Cymru Holdings Cyfyngedig, Linea, Fortran Road, St Mellons, Cardiff, CF3 0LT.

E-bostiwch: company.secretary@dwrcymru.com

Available Downloads

Members Handbook - Glas Cymru Holdings Cyfyngedig

Download
3.1MB, PDF

Policy and Procedure for the Selection and Appointment of the Members

Download
235.3kB, PDF

Dewch i adnabod yr aelodau:

Yn dangos {{numOfVisibleResults}} aelod o {{totalResults}}
  • {{result.Role}}

    {{result.Name}}