Newyddion & Cyfryngau


Croeso i Ganolfan y Cyfryngau Dŵr Cymru. Cewch wybodaeth ddefnyddiol a manylion cyswllt os bydd gennych ymholiadau cyfryngau.

Sylwer bod y wybodaeth hon i'r wasg ar gyfer newyddiadurwyr a sefydliadau’r cyfryngau yn unig.

Os mai cwsmer i Dŵr Cymru ydych ac yr hoffech siarad â rhywun am fater yn ymwneud â’ch cyflenwad dŵr neu’ch gwasanaeth dŵr gwastraff, gallwch fynd i’n tudalen Cysylltu â Ni ar gyfer cwsmeriaid.

Swyddfa'r Wasg

Ffôn: 0330 041 3366
Ebost: press@dwrcymru.com

Ceisiadau ar gyfer tynnu lluniau a ffilmio

Os hoffech chi dynnu lluniau neu ddelweddau proffesiynol yn un o'n lleoliadau at ddefnydd masnachol, bydd angen i chi wneud cais a chael caniatâd ymlaen llaw gan Dŵr Cymru. Bydd angen i chi hefyd gydymffurfio'n llawn â'n canllawiau.

Gall ein Swyddfa’r Wasg eich helpu os oes gennych gais ar gyfer tynnu lluniau neu ffilmio. Cysylltwch â press@dwrcymru.com neu 0330 041 3366

Hoffwn gael eich datganiadau newyddion...

Os hoffech i ni anfon ein datganiadau newyddion diweddaraf atoch, anfonwch neges ebost i press@dwrcymru.com a gallwn roi’ch enw ar ein rhestr ddosbarthu.

Newyddion diweddaraf

  • {{result.FormattedArticleDate}}

    {{result.Title}}

  • Mae'n ddrwg gennym, nid oes newyddion