Ein Cynlluniau


Fel cwmni sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol ar gyfer cwsmeriaid yn y tymor hir, mae hi'n hanfodol ein bod ni'n cynllunio'n ofalus ar gyfer y dyfodol.

Bob 5 mlynedd, rydyn ni'n llunio cynllun busnes manwl sy'n destun ymarfer ymgynghori helaeth â'r cwsmeriaid. Pennir ein Cynllun Busnes 5 mlynedd yng nghyd-destun cynllun tymor hwy dros 25 mlynedd ' Ein Dyfodol Cynaliadwy,' sy'n sicrhau ein bod ni'n gallu parhau i ddarparu gwasanaethau rhagorol a fforddiadwy ymhell i'r dyfodol.