Rheoleiddwyr


Mae pob agwedd ar berfformiad Dŵr Cymru yn destun prosesau monitro a rheoleiddio tynn.

Mae’r rhestr isod yn nodi swyddogaethau a chyfrifoldebau Rheoleiddwyr y cwmni, ynghyd â’r manylion cyswllt.

Rheoleiddwyr