Hysbysiad Pwysig

Mae'r wybodaeth a geir yn yr adroddiadau Buddsoddwyr yn cael ei dosbarthu yn unol ag amodau’r Cytundeb Telerau Cyffredin (CTA) sy'n llywio rhwymedigaethau'r cwmni i'w ddeiliaid bondiau a chredydwyr ariannol eraill. Fe'i cyfeirir at fuddsoddwyr presennol yn y cwmni, ac fe’i bwriedir ar eu cyfer. Ni ddylai unrhyw unigolion eraill weithredu na dibynnu arno.

Nid yw'r cwmni'n gwneud unrhyw honiadau o ran cywirdeb y rhagolygon (nac unrhyw wybodaeth arall yn yr adroddiadau hyn, ac eithrio’r hyn a nodir yn y CTA). Mae'r rhagolygon hyn yn cynnwys elfen o risg ac ansicrwydd oherwydd eu bod yn ymwneud â digwyddiadau ac yn dibynnu ar amgylchiadau a fydd yn digwydd yn y dyfodol. Gallai nifer o ffactorau newid y canlyniadau neu’r datblygiadau yn sylweddol o’r hyn a fynegwyd neu a awgrymir yn y rhagolygon hyn.

Ni ddylid dibynnu ar yr adroddiadau hyn fel canllaw i berfformiad yn y dyfodol, ac ni ddylid dibynnu arnynt wrth benderfynu a ddylid buddsoddi yn y cwmni yn y dyfodol. Dylid nodi nad yw archwilwyr y cwmni wedi adolygu’r wybodaeth yn yr adroddiadau hyn. At ddibenion y gyfundrefn hyrwyddiadau ariannol o dan Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000, darperir yr adroddiadau hyn ar sail yr eithriad a nodir yn Erthygl 69 o Orchymyn (Hyrwyddo Ariannol) 2005 o dan Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000 (mewn cysylltiad â bondiau sydd eisoes yn cael eu derbyn i fasnachu ar farchnad berthnasol).

Nid yw'r wybodaeth, nac unrhyw farn a fynegir yma yn gyfystyr â chynnig cyhoeddus o dan unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol nac yn gynnig i werthu neu gymell nac yn gynnig i brynu unrhyw warantau neu offerynnau ariannol ac nid yw’n cynghori nac yn argymell dim mewn cysylltiad â gwarantau neu offerynnau ariannol eraill o’r fath.

Gall cyfyngiadau cyfreithiol mewn awdurdodaethau ar wahân i’r Deyrnas Unedig gyfyngu ar gyhoeddi a darparu’r Wefan hon a’r deunydd a’r wybodaeth ar y Wefan hon felly dylai pobl mewn awdurdodaeth ar wahân i’r Deyrnas Unedig sy’n gallu defnyddio’r fath wybodaeth ymgyfarwyddo ag unrhyw gyfyngiadau o’r fath a’u dilyn. Ni chyfeirir y Wefan hon a’r deunydd a’r wybodaeth ar y Wefan hon at, ac ni fwriedir eu dosbarthu i na’u defnyddio gan unrhyw unigolyn neu endid sy’n ddinesydd neu’n breswylydd, neu wedi’i leoli mewn unrhyw awdurdodaeth lle byddai eu darparu neu eu defnyddio yn torri cyfraith neu reoliad perthnasol, neu a fyddai’n gosod cyfrifoldeb cofrestru neu drwyddedu ar y Cwmni a/neu unrhyw is–gwmnïau neu gwmnïau cysylltiedig â’r Cwmni o fewn awdurdodaeth o’r fath.

Hadroddiadau Buddsoddwyr


Darllenwch a lawrlwythwch ein Hadroddiadau Buddsoddwyr diweddaraf

2023

Glas Cymru Investor Report March 2023

Lawrlwytho
747.5kB, PDF

2022

Dwr Cymru Investor Report September 2022

Lawrlwytho
371.3kB, PDF

Investor report - for the period ended March 2022

Lawrlwytho
382.3kB, PDF

2021

Investor Report for the period ended September 2021

Lawrlwytho
378.4kB, PDF

Investor Report - For quarter ended March 2021

Lawrlwytho
389.3kB, PDF

2020

Investor Report - For the quarter 31 December 2020

Lawrlwytho
362.7kB, PDF

Investor Report - For the quarter ended September 2020

Lawrlwytho
2.4MB, PDF

Investor Report - For the quarter 30 June 2020

Lawrlwytho
361.1kB, PDF

Investor Report - For the quarter 31 March 2020

Lawrlwytho
702.1kB, PDF

2019

Investor Report - For the quarter 31 December 2019

Lawrlwytho
351.3kB, PDF

Investor Report - For the quarter ended September 2019

Lawrlwytho
646.1kB, PDF

Investor Report - for the quarter ended 30 June 2019

Lawrlwytho
454.3kB, PDF

Investor Report - For the quarter ended 31 March 2019

Lawrlwytho
469.5kB, PDF

2018

Investor Report - for the quarter ended 31 December 2018

Lawrlwytho
457.9kB, PDF

Investor Report - For the quarter ended 30 September 2018

Lawrlwytho
382.2kB, PDF

Investor Report - For the quarter ended 30 June 2018

Lawrlwytho
376.2kB, PDF

Investor Report - For the quarter ended 31 March 2018

Lawrlwytho
478.6kB, PDF

2017

Investor Report - For the quarter ended 31 December 2017

Lawrlwytho
454.4kB, PDF

Investor Report - For the quarter ended September 2017

Lawrlwytho
459.9kB, PDF

Investor Report - For the quarter ended June 2017

Lawrlwytho
371.2kB, PDF

Investor Report - For the quarter ended March 2017

Lawrlwytho
483.2kB, PDF

2016

Investor Report December 2016

Lawrlwytho
464.9kB, PDF

Investor Report for the quarter ended September 2016

Lawrlwytho
476.6kB, PDF

Investor Report June 2016

Lawrlwytho
440.7kB, PDF

Investor Report March 2016

Lawrlwytho
462.9kB, PDF

2015

Investor Report December 2015

Lawrlwytho
456.6kB, PDF

Investor Report June 2015

Lawrlwytho
435.4kB, PDF

Investor Report March 2015

Lawrlwytho
490.3kB, PDF

Investor Report September 2015

Lawrlwytho
453.4kB, PDF

2014

Investor Report December 2014

Lawrlwytho
445.7kB, PDF

Investor Report June 2014

Lawrlwytho
336.1kB, PDF

Investor Report March 2014

Lawrlwytho
358kB, PDF

Investor Report September 2014

Lawrlwytho
350.5kB, PDF

2013

Investor Report For the quarter ended 31 December 2013

Lawrlwytho
0B, PDF

Investor Report June 2013

Lawrlwytho
338.1kB, PDF

Investor Report March 2013

Lawrlwytho
359.7kB, PDF

Investor Report September 2013

Lawrlwytho
345.7kB, PDF

2012

Investor Report December 2012

Lawrlwytho
395.4kB, PDF

Investor Report June 2012

Lawrlwytho
259.2kB, PDF

Investor Report March 2012

Lawrlwytho
274.9kB, PDF

Investor Report September 2012

Lawrlwytho
267.3kB, PDF

2011

Investor Report June 11

Lawrlwytho
180.5kB, PDF

Investor Report September 11

Lawrlwytho
306kB, PDF

Investor_Report_Dec_2011

Lawrlwytho
220.9kB, PDF

Investor_Report_Mar_2011

Lawrlwytho
191.8kB, PDF

2010

Investor_Report_Dec_2010

Lawrlwytho
180.7kB, PDF

Investor_Report_Jun_2010

Lawrlwytho
199kB, PDF

Investor_Report_Mar_2010

Lawrlwytho
208.7kB, PDF

Investor_Report_Sept_2010

Lawrlwytho
235.5kB, PDF

2009

Investor_Report_Dec_2009

Lawrlwytho
199.5kB, PDF

Investor_Report_Jun_2009

Lawrlwytho
267.4kB, PDF

Investor_Report_Mar_2009

Lawrlwytho
467.8kB, PDF

Investor_Report_Sept_2009

Lawrlwytho
276kB, PDF

2008

Investor_Report_Dec_2008

Lawrlwytho
269kB, PDF

Investor_Report_Jun_2008

Lawrlwytho
104.3kB, PDF

Investor_Report_Mar_2008

Lawrlwytho
144.6kB, PDF

Investor_Report_Sept_2008

Lawrlwytho
271.8kB, PDF

2007

Investor_Report_Dec_2007

Lawrlwytho
385.4kB, PDF

Investor_Report_Jun_2007

Lawrlwytho
105.7kB, PDF

Investor_Report_Mar_2007

Lawrlwytho
107.5kB, PDF

Investor_Report_Sept_2007

Lawrlwytho
114.2kB, PDF

2006

Investor_Report_Dec_2006

Lawrlwytho
94.7kB, PDF

Investor_Report_Jun_2006

Lawrlwytho
89.5kB, PDF

Investor_Report_Mar_2006

Lawrlwytho
266.2kB, PDF

Investor_Report_Sept_2006

Lawrlwytho
243.3kB, PDF

2005

Investor_Report_Dec_2005

Lawrlwytho
96.1kB, PDF

Investor_Report_Jun_2005

Lawrlwytho
102.3kB, PDF

Investor_Report_Mar_2005

Lawrlwytho
272.1kB, PDF

Investor_Report_Sept_2005

Lawrlwytho
100.8kB, PDF

2004

Investor_Report_Dec_2004

Lawrlwytho
255.1kB, PDF

Investor_Report_Jun_2004

Lawrlwytho
72.3kB, PDF

Investor_Report_Mar_2004

Lawrlwytho
58.1kB, PDF

Investor_Report_Sept_2004

Lawrlwytho
251.7kB, PDF

2003

Investor_Report_Dec_2003

Lawrlwytho
173.9kB, PDF

Investor_Report_Jun_2003

Lawrlwytho
353.7kB, PDF

Investor_Report_Mar_2003

Lawrlwytho
787kB, PDF

Investor_Report_Sept_2003

Lawrlwytho
122.2kB, PDF

2002

Investor_Report_Dec_2002

Lawrlwytho
532.4kB, PDF

Investor_Report_Jun_2002

Lawrlwytho
766.7kB, PDF

Investor_Report_Mar_2002

Lawrlwytho
688.3kB, PDF

Investor_Report_Sept_2002

Lawrlwytho
374.5kB, PDF

Investor_Udate_July_2002

Lawrlwytho
504.6kB, PDF

2001

Investor_Report_Dec_2001

Lawrlwytho
618.1kB, PDF

Investor_Report_Sept_2001

Lawrlwytho
71.1kB, PDF