Buddsoddwyr


Rydym yn cael ein hariannu'n llwyr gan ddyled ac mae codi dyled drwy ddyroddi bondiau corfforaethol am gost isel yn rhan allweddol o'n strategaeth ariannol. Fel darparwyr cyllid hirdymor, mae ein rhanddeiliaid sefydliadol ariannol yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gefnogi ein model nid-er-cyfranddalwyr. Yna caiff buddion cyllid cost isel eu trosglwyddo i'n cwsmeriaid ar ffurf biliau is a gwasanaethau gwell.

Adroddiad Blynyddol

Lawrlwythwch Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon diweddaraf a blaenorol y Grŵp.

Darllenwch yr adroddiad diweddaraf