I bob un ohonom ni.

Ni yw’r unig gwmni dŵr o’i fath yn y DU. Nid oes gennym ni randdeiliaid, sy’n golygu ein bod ni’n rhoi pob ceiniog yn ôl i ofalu am eich dŵr chi ac am ein hamgylchedd prydferth – nawr ac am flynyddoedd i ddod.

Dysgwch fwy
Brushing teeth

Glas Cymru

Adroddiad a chyfrifon

Mae Dŵr Cymru yn eiddo i Glas Cymru, cwmni un pwrpas heb gyfranddeiliaid a redir yn llwyr er lles ei gwsmeriaid.

Dysgu mwy

Ein Cynllun Ni

2020 - 2025

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi bod yn gweithio ac yn gwrando ar ein cwsmeriaid ynglŷn â’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol - ac mae 40,000 ohonoch wedi dweud eich dweud am y ffordd yr ydym yn darparu eich gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff.

Ein Cynllun Ni: 2020 to 2025

Newid i'r swyddfa gofrestredig

Glas Cymru


Mae Glas Cymru, y cwmni nid-er-elw sy'n berchen ar Ddŵr Cymru, yn cyhoeddi bod swyddfa gofrestredig y cwmni a holl is-gwmnïau'r Grŵp wedi newid

Darganfod mwy