I bob un ohonom ni.

Ni yw’r unig gwmni dŵr o’i fath yn y DU. Nid oes gennym ni randdeiliaid, sy’n golygu ein bod ni’n rhoi pob ceiniog yn ôl i ofalu am eich dŵr chi ac am ein hamgylchedd prydferth – nawr ac am flynyddoedd i ddod.

Dysgwch fwy
Brushing teeth

Glas Cymru

Adroddiad a chyfrifon

Mae Dŵr Cymru yn eiddo i Glas Cymru, cwmni un pwrpas heb gyfranddeiliaid a redir yn llwyr er lles ei gwsmeriaid.

Dysgu mwy

Ein Siwrnai

i Net o Sero

Fel un o ddefnyddwyr ynni mwyaf Cymru, mae angen i ni addasu ein dulliau o ddarparu gwasanaethau fel y gallwn i ddelio â'r sialensiau sydd o'n blaenau yn y blynyddoedd a'r degawdau sydd i ddod.

Dysgu mwy

Newid i'r swyddfa gofrestredig

Glas Cymru


Mae Glas Cymru, y cwmni nid-er-elw sy'n berchen ar Ddŵr Cymru, yn cyhoeddi bod swyddfa gofrestredig y cwmni a holl is-gwmnïau'r Grŵp wedi newid

Darganfod mwy