TarddLe


Gofalu am dir, afonydd a chronfeydd er mwyn amddiffyn eich dŵr yfed am flynyddoedd mawr i ddod.

Pa newydd?

PDF, 2.3MB

Mae newyddlen yr Hydref ar gael i’w lawrlwytho a’i rhannu yn Gymraeg a Saesneg nawr.

Yn y rhifyn hwn fe glywch chi am waith ein Tîm Dalgylchoedd dros y misoedd diwethaf a sut aeth hi yn Sioe Aeaf Llanelwedd eleni.

Mae yna newyddion hefyd am sut mae pethau’n mynd gyda Mega-ddalgylch Bannau Brycheiniog.

Stori TarddLle

Mae dŵr ym mynd ar dipyn o siwrnai cyn cyrraedd ein cronfeydd.

O gwmwl yn yr awyr, mae pob diferyn o law yn llifo o'r tir ac yn ffeindio'i ffordd i mewn i nentydd, afonydd ac i mewn i'n cronfeydd dŵr.

Ar hyd y ffordd, gallai ddod ar draws pethau a fydd yn effeithio ar ei burdeb - anifeiliaid pori, tocio coed, cemegolion sy'n helpu bwyd i dyfu, neu hyd yn oed pobl sy'n cerdded y bryniau - ac mae hyn oll yn golygu nad yw'r dŵr sy'n llifo i'n cronfeydd mor bur ag y gallai fod.

Felly mae angen i ni ddefnyddio mwy a mwy o gemegolion ac ynni i'w wneud yn berffaith i'n cwsmeriaid ei yfed. Mae hyn yn costio mwy o arian ac mae'n gallu niweidio ein hamgylchedd.

Dyna pam ein bod ni'n gweithio gyda ffermwyr, grwpiau cymunedol a chwsmeriaid i newid sut rydyn ni'n gofalu am y tir. TarddLe yw'n henw ar hyn.

Beth yw TarddLe?

Ffordd newydd o ofalu am y tir o amgylch ein hafonydd, ein cronfeydd a'n moroedd er mwyn amddiffyn ein dŵr yfed nawr, ac am flynyddoed mawr i ddod yw TarddLe.

Rydyn ni wedi chwilio ym mhedwar ban y byd am y syniadau gorau, ac rydyn ni'n rhoi cynnig ar rai o'n syniadau newydd ein hunain er mwyn helpu i wella ansawdd ein dŵr cyn iddo gyrraedd ein cronfeydd.

Bydd hyn yn golygu y gallwn ddefnyddio llai o gemegolion ac ynni i drin dŵr yfed. Mae hynny'n newyddion da i'n cwsmeriaid ac i'n hamgylchedd prydferth.

Gall ffermwyr, perchnogion tir a cherddwyr oll helpu i chwarae eu rhan.