Taflenni gwaith


Mae gennym bob math o adnoddau a gweithgareddau i ategu'r gwaith a wnaethoch yn ystod eich ymweliad ag un o'n Canolfannau Darganfod.

Cylchred Dŵr

Taflen Lliwio Nadoligaidd

Lawrlwytho
416kB, PDF

Maths y cylchred dwr 1

Lawrlwytho
44.6kB, PDF

Maths y cylchred dwr 2

Lawrlwytho
134kB, PDF

Y Gylchred Ddwr Darllen a Deall i Flwyddyn 3 a 4

Lawrlwytho
359.2kB, PDF

Y Gylchred Ddwr Darllen a Deall i Flwyddyn 5 a 6

Lawrlwytho
317.8kB, PDF

Ysgrifennu dyddiadur dwr

Lawrlwytho
42.3kB, PDF

Effeithlonrwydd ailgylchu dŵr

Cost dwr potel

Lawrlwytho
268.9kB, PDF

Gwahaniaethau Effeithlonrwydd Dwr 1

Lawrlwytho
448.6kB, PDF

Gwahaniaethau Effeithlonrwydd Dwr 2

Lawrlwytho
448.9kB, PDF

Heriau Effeithlonrwydd Der - Ystafell Ymolchi

Lawrlwytho
1.2MB, PDF

Heriau Effeithlonrwydd Dwr - Cegin

Lawrlwytho
695.8kB, PDF

Heriau Effeithlonrwydd Dwr - Gardd

Lawrlwytho
767.8kB, PDF

Maths Ailgylchu 1

Lawrlwytho
69.8kB, PDF

Maths Ailgylchu 2

Lawrlwytho
69.5kB, PDF

Maths Effeithlonrwydd Dwr 1

Lawrlwytho
71.7kB, PDF

Maths Effeithlonrwydd Dwr 2

Lawrlwytho
71.7kB, PDF

Taflen Ailgylchu

Lawrlwytho
335.2kB, PDF

Ydych chin defnyddio dwr yn effeithlon

Lawrlwytho
602.2kB, PDF

Taith o'r gweithfeydd trin dŵr gwastraff

Fflysio neu beidio

Lawrlwytho
326.4kB, PDF

Glanhau Dwr Gwastraff - Darllen a Deall

Lawrlwytho
243.1kB, PDF

Gweithgaredd taith dwr gwastraff

Lawrlwytho
444.2kB, PDF

Her Ddarllen Pwy Flociodd y Bibell

Lawrlwytho
1MB, PDF

Her Pwy Flociodd y Bibell - Nodiadau Athrawon

Lawrlwytho
26.2kB, PDF

Rysait dwr gwastraff 1

Lawrlwytho
45kB, PDF

Rysait dwr gwastraff 2

Lawrlwytho
45.2kB, PDF

Creaduriaid y Pwll a Bwystfilod Bach

Adroddiad anghronolegol bwystfilod bach 1

Lawrlwytho
126.8kB, PDF

Adroddiad anghronolegol bwystfilod bach 2

Lawrlwytho
127.8kB, PDF

Adroddiad anghronolegol pwll dwr 1

Lawrlwytho
244.2kB, PDF

Adroddiad anghronolegol pwll dwr 2

Lawrlwytho
244.2kB, PDF

Gweithgaredd Maths pwll dwr 1

Lawrlwytho
41.6kB, PDF

Gweithgaredd Maths pwll dwr 2

Lawrlwytho
39.2kB, PDF

Maths bwystfilod bach 1

Lawrlwytho
61.1kB, PDF

Maths bwystfilod bach 2

Lawrlwytho
143kB, PDF

Maths y coetir

Lawrlwytho
126.5kB, PDF

Astudio Afonydd

Adroddiad anghronolegol Afonydd 1

Lawrlwytho
241.7kB, PDF

Adroddiad anghronolegol Afonydd 2

Lawrlwytho
242kB, PDF

Maths Afonydd 1

Lawrlwytho
40.5kB, PDF

Maths Afonydd 2

Lawrlwytho
40.5kB, PDF

Rysait Afonydd 1

Lawrlwytho
44.6kB, PDF

Rysait Afonydd 2

Lawrlwytho
44.2kB, PDF

Ysgrifennu Llythyr Perswadiol

Lawrlwytho
162kB, PDF

Cyfeiriadu

Cilfynydd Maths Map y Ganolfan Ddarganfod

Lawrlwytho
204kB, PDF

Posau cyfeiriadu 1

Lawrlwytho
162.7kB, PDF

Posau cyfeiriadu 2

Lawrlwytho
41.6kB, PDF

Newid yn yr hinsawdd

Gweithgaredd data glawiad 1

Lawrlwytho
61.1kB, PDF

Gweithgaredd data glawiad 2

Lawrlwytho
143kB, PDF

RainScape 1

Lawrlwytho
239kB, PDF

RainScape 2

Lawrlwytho
240.1kB, PDF

Trydan

Lawrlwytho
814.8kB, PDF

Ynnir Dyfodol

Lawrlwytho
568.5kB, PDF

Dŵr er Lles ein Hiechyd

Water Bottle Worries KS2 Reasoning Challenge - Bilingual

Lawrlwytho
347.9kB, PDF

Cyfnod Sylfaen

Foundation Phase Numeracy Challenge Cards - Bilingual 1

Lawrlwytho
1.1MB, PDF

Foundation Phase Numeracy Challenge Cards - Bilingual 2

Lawrlwytho
1.1MB, PDF