Cynradd


Mae Dŵr Cymru yn benthyg dŵr o'r gylchred ddŵr, yn ei lanhau, ei ddefnyddio a'i lanhau eto cyn ei ddychwelyd i'r amgylchedd. Pob dydd, rydym yn darparu 800 miliwn litr o ddŵr ar gyfer ein cwsmeriaid.

I gael rhagor o wybodaeth am sut rydyn ni'n gwneud hyn, cliciwch ar y botymau isod.