Uwchradd


Mae Dŵr Cymru yn bethyg dŵr o’r gylchred ddŵr. Rydym yn ei lanhau yn ein gweithfeydd trin dŵr ac yna mae’n llifo drwy’r pipellau i’n cwsmeriaid. Yna, mae’r dŵr budr yn cael ei yrru i un o’r 833 gwaith trin gwastraff, ble caiff ei lanhau a’i yrru yn nôl i’r amgylchedd. Er ei fod yn disgyn yn rhydd o’r awyr, defnyddir lawer o egni i sicrhau bod pob diferyn yn cyrraedd ein cwmseriaid.

Er ei fod yn disgyn yn rhydd o’r awyr, defnyddir lawer o egni i sicrhau bod pob diferyn yn cyrraedd ein cwmseriaid. Darganfyddwch fwy o wybodaeth ynglŷn â sut yr ydym yn gwenud hyn drwy glicio a dilyn y cysylltiadau isod.