Ynni Cynaliadwy


Mae Dŵr Cymru Dŵr Cymru bob amser yn chwilio am ffyrdd o arbed ynni a chael ynni o ffynonellau adnewyddadwy.

Rydyn ni'n defnyddio paneli solar ar rai o'n safleoedd. Yn 2015, fe gynhyrchon ni tua 4 miliwn kWh trwy ynni solar.

Mae gennym systemau cynhyrchu hydro ar rai argaeau. Yn 2015 fe gynhyrchon ni ryw 45 miliwn kWh o ynni hydro.

Mae rhai o'n gweithfeydd trin dŵr gwastraff yn cynhyrchu trydan o'r slwtsh sy'n dod o'r dŵr gwastraff. Rydyn ni'n aml yn galw hyn yn bŵer baw!

Yn 2015, fe gynhyrchon ni bron i 50 miliwn kWh o ynni o Bŵer Baw trwy dreulio anaerobig!

Y Gallwch gael rhagor o wybodaeth am bŵer baw yn yr adran wybodaeth isod.