Hysbysiad Pwysig

Mae'r wybodaeth a geir yn yr adroddiadau Buddsoddwyr yn cael ei dosbarthu yn unol ag amodau’r Cytundeb Telerau Cyffredin (CTA) sy'n llywio rhwymedigaethau'r cwmni i'w ddeiliaid bondiau a chredydwyr ariannol eraill. Fe'i cyfeirir at fuddsoddwyr presennol yn y cwmni, ac fe’i bwriedir ar eu cyfer. Ni ddylai unrhyw unigolion eraill weithredu na dibynnu arno.

Nid yw'r cwmni'n gwneud unrhyw honiadau o ran cywirdeb y rhagolygon (nac unrhyw wybodaeth arall yn yr adroddiadau hyn, ac eithrio’r hyn a nodir yn y CTA). Mae'r rhagolygon hyn yn cynnwys elfen o risg ac ansicrwydd oherwydd eu bod yn ymwneud â digwyddiadau ac yn dibynnu ar amgylchiadau a fydd yn digwydd yn y dyfodol. Gallai nifer o ffactorau newid y canlyniadau neu’r datblygiadau yn sylweddol o’r hyn a fynegwyd neu a awgrymir yn y rhagolygon hyn.

Ni ddylid dibynnu ar yr adroddiadau hyn fel canllaw i berfformiad yn y dyfodol, ac ni ddylid dibynnu arnynt wrth benderfynu a ddylid buddsoddi yn y cwmni yn y dyfodol. Dylid nodi nad yw archwilwyr y cwmni wedi adolygu’r wybodaeth yn yr adroddiadau hyn. At ddibenion y gyfundrefn hyrwyddiadau ariannol o dan Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000, darperir yr adroddiadau hyn ar sail yr eithriad a nodir yn Erthygl 69 o Orchymyn (Hyrwyddo Ariannol) 2005 o dan Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000 (mewn cysylltiad â bondiau sydd eisoes yn cael eu derbyn i fasnachu ar farchnad berthnasol).

Nid yw'r wybodaeth, nac unrhyw farn a fynegir yma yn gyfystyr â chynnig cyhoeddus o dan unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol nac yn gynnig i werthu neu gymell nac yn gynnig i brynu unrhyw warantau neu offerynnau ariannol ac nid yw’n cynghori nac yn argymell dim mewn cysylltiad â gwarantau neu offerynnau ariannol eraill o’r fath.

Gall cyfyngiadau cyfreithiol mewn awdurdodaethau ar wahân i’r Deyrnas Unedig gyfyngu ar gyhoeddi a darparu’r Wefan hon a’r deunydd a’r wybodaeth ar y Wefan hon felly dylai pobl mewn awdurdodaeth ar wahân i’r Deyrnas Unedig sy’n gallu defnyddio’r fath wybodaeth ymgyfarwyddo ag unrhyw gyfyngiadau o’r fath a’u dilyn. Ni chyfeirir y Wefan hon a’r deunydd a’r wybodaeth ar y Wefan hon at, ac ni fwriedir eu dosbarthu i na’u defnyddio gan unrhyw unigolyn neu endid sy’n ddinesydd neu’n breswylydd, neu wedi’i leoli mewn unrhyw awdurdodaeth lle byddai eu darparu neu eu defnyddio yn torri cyfraith neu reoliad perthnasol, neu a fyddai’n gosod cyfrifoldeb cofrestru neu drwyddedu ar y Cwmni a/neu unrhyw is–gwmnïau neu gwmnïau cysylltiedig â’r Cwmni o fewn awdurdodaeth o’r fath.

Tystysgrifau Cydymffurfio


Darllenwch a lawrlwythwch ein Tystysgrifau Cydymffurfio Buddsoddwyr diweddaraf.

2022

Compliance Certificate September 2022

Lawrlwytho
196.1kB, PDF

Compliance Certificate March 2022

Lawrlwytho
210.3kB, PDF

2021

Compliance Certificate September 2021

Lawrlwytho
90.7kB, PDF

Compliance Code May 2021

Lawrlwytho
173kB, PDF

Compliance Certificate March 2021

Lawrlwytho
111.7kB, PDF

2020

Compliance Certificate September 2020

Lawrlwytho
110.5kB, PDF

Compliance Certificate March 2020

Lawrlwytho
72.1kB, PDF

2019

Compliance Cert September 2019

Lawrlwytho
49.3kB, PDF

Compliance Cert March 2019

Lawrlwytho
54.3kB, PDF

2018

Compliance Cert Sept 2018

Lawrlwytho
49.6kB, PDF

Compliance Cert Mar 18

Lawrlwytho
57.1kB, PDF

2017

Compliance Cert Sep 17

Lawrlwytho
46kB, PDF

Compliance Cert Mar 17

Lawrlwytho
49.7kB, PDF

2016

Compliance Cert Mar 16

Lawrlwytho
45.9kB, PDF

Compliance Cert Sep 16

Lawrlwytho
44.6kB, PDF

2015

Compliance Cert Mar 15

Lawrlwytho
52.9kB, PDF

Compliance Cert Sep 15

Lawrlwytho
47.5kB, PDF

2014

Compliance Cert Mar 14

Lawrlwytho
98.1kB, PDF

Compliance Cert Sep 14

Lawrlwytho
264.7kB, PDF

2013

Compliance Cert Mar 13

Lawrlwytho
55.3kB, PDF

Compliance Cert Sep 13

Lawrlwytho
51.9kB, PDF

2012

Compliance Cert Mar 12

Lawrlwytho
171.8kB, PDF

Compliance Cert Sep 12

Lawrlwytho
56.3kB, PDF

2011

Compliance Cert Mar 11

Lawrlwytho
143.8kB, PDF

Compliance Cert Sep 11

Lawrlwytho
137.4kB, PDF

2010

Compliance Cert Mar 10

Lawrlwytho
147.2kB, PDF

Compliance Cert Sep 10

Lawrlwytho
143.2kB, PDF

2009

Compliance Cert Mar 09

Lawrlwytho
137kB, PDF

Compliance Cert Sep 09

Lawrlwytho
132.3kB, PDF