Annual Performance Report Overview - 2019-2020


1.8MB PDF

Download

Mae ein Hadroddiad Perfformiad Blynyddol yn cynnwys gwybodaeth sy'n caniatáu i gwsmeriaid a rhanddeiliaid adolygu ein perfformiad ac ein cymharu â chwmnïau eraill yn y sector.

Hefyd, mae'n darparu gwybodaeth benodol am y cynnydd yr ydym wedi'i wneud wrth gyflawni canlyniadau i’r cwsmeriaid a lefelau gwasanaeth a'n perfformiad ariannol (gan gynnwys gwybodaeth fanwl am refeniw a chostau).

Mae'n ofynnol i ni gyhoeddi un Adroddiad Perfformiad Blynyddol mewn fformat a bennwyd gan Ofwat.

Annual Performance Reports and Supplementary Documents 2019-2020

Annual Performance Report 2019-2020 Part 1

Download
736.6kB, PDF

Annual Performance Report 2019-2020 Part 2

Download
506.1kB, PDF

Annual Performance Report 2019-2020 Part 3

Download
3.5MB, PDF

Annual Performance Report 2019-2020 Part 4

Download
2.6MB, PDF

Risk and Compliance Statement - APR Part 5

Download
471.6kB, PDF

Data Assurance Summary

Download
821.4kB, PDF

PR19 Blind Year Submission July 2020

Download
1MB, PDF

Accounting Separation and Methodology Statement 2019-2020

Download
1MB, PDF

2018-2019

Annual Performance Report 2018-19 Overview

Download
1.2MB, PDF

Annual Performance Report 2018-19 Part 1

Download
943.2kB, PDF

Annual Performance Report 2018-19 Part 2

Download
889.9kB, PDF

Annual Performance Report 2018-19 Part 3

Download
3.3MB, PDF

Annual Performance Report 2018-19 Part 4

Download
4.2MB, PDF

Risk and Compliance Statement APR 2018-19 Part 5

Download
332.5kB, PDF

PR14 Reconciliation Rulebook 2018-2019

Download
1.2MB, PDF

Accounting Separation Methodology Statement 2018-19

Download
2.2MB, PDF

2017-2018

Annual Performance Report 2017-2018 Overview

Download
1.6MB, PDF

Annual Performance Report 2017-2018 Part 1

Download
847.3kB, PDF

Annual Performance Report 2017-2018 Part 2

Download
760.7kB, PDF

Annual Performance Report 2017-2018 Part 3

Download
3.7MB, PDF

Annual Performance Report 2017-2018 Part 4

Download
3.4MB, PDF

Annual Performance Report 2017-2018 Part 5 - Risk and Compliance

Download
524.7kB, PDF

Annual Performance Report 2017-2018 Data Assurance Summary

Download
1.1MB, PDF

Accounting Separation Methodology Statement 2017-2018

Download
1.3MB, PDF