Dogfennau Masnachu Dŵr


Gallwch weld a lawrlwytho ein dogfennau diweddaraf am fasnachu dŵr isod.

Os oes angen y dogfennau arnoch mewn fformat gwahanol fel print bras neu braille, ffoniwch ein tîm cymorth arbenigol ar 0330 0413394 a fydd yn trefnu copi mewn fformat sy’n gweithio i chi.

Lawrlwythiadau sydd ar gael

Indicative Common Carriage Access Prices October 2022

Lawrlwytho
539.3kB, PDF

Network Access Code October 2022

Lawrlwytho
2MB, PDF

Water Bid Assessment Framework

Lawrlwytho
1.5MB, PDF

Bid assessment framework - Dwr Cymru

Lawrlwytho
1.7MB, PDF