Dogfennau Masnachu Dŵr


Gallwch weld a lawrlwytho ein dogfennau diweddaraf am fasnachu dŵr isod.

Os oes angen y dogfennau arnoch mewn fformat gwahanol fel print bras neu braille, ffoniwch ein tîm cymorth arbenigol ar 0330 0413394 a fydd yn trefnu copi mewn fformat sy’n gweithio i chi.

Lawrlwythiadau sydd ar gael

Indicative Access Prices October 2023

Lawrlwytho
432.7kB, PDF

Network Access Code October 2023

Lawrlwytho
1.7MB, PDF

Water Bid Assessment Framework

Lawrlwytho
1.5MB, PDF

Bid assessment framework - Dwr Cymru

Lawrlwytho
1.7MB, PDF