Ein Prisiau


Mae ein Rhestr Prisiau, sy'n pennu'r prisiau rydym yn eu codi am y gwahanol wasanaethau a ddarparwn ar gyfer gwahanol fathau o gwsmeriaid, isod. Mae'r Rhestr Prisiau'n cynnwys y taliadau a godir ar ddefnyddwyr, gan gynnwys yr elfennau cyfanwerthu ac adwerthu.

Mae'r taliadau cyfanwerthu ar gyfer busnesau adwerthu yn y Dogfen Taliadau Cyfanwerthu.

Mae datganiad gan ein Bwrdd isod hefyd. Mae'r datganiad yn cadarnhau eu bod yn fodlon ein bod ni wedi cyfrifo'r taliadau hyn yn gywir ac yn unol â'r rheoliadau perthnasol.

Os oes angen y dogfennau arnoch mewn fformat gwahanol fel print bras neu braille, ffoniwch ein tîm cymorth arbenigol ar 0330 0413394 a fydd yn trefnu copi mewn fformat sy’n gweithio i chi.