Ein Prisiau


Mae ein Rhestr Prisiau, sy'n pennu'r prisiau rydym yn eu codi am y gwahanol wasanaethau a ddarparwn ar gyfer gwahanol fathau o gwsmeriaid, isod. Mae'r Rhestr Prisiau'n cynnwys y taliadau a godir ar ddefnyddwyr, gan gynnwys yr elfennau cyfanwerthu ac adwerthu.

Mae Taliadau Cyfanwerthu i Adwerthwyr wedi'u cynnwys yn y ddogfen Taliadau Cyfanwerthu.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am y taliadau sy'n berthnasol i Benodiadau ac Amrywiadau Newydd (NAV) yma.

Rydym hefyd yn cyhoeddi datganiadau sicrwydd i gadarnhau bod ein Bwrdd yn fodlon bod systemau a phrosesau priodol ar waith i sicrhau bod yr wybodaeth yn ein cyhoeddiadau taliadau yn gywir ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol.

Os oes angen y dogfennau arnoch mewn fformat gwahanol fel print bras neu braille, ffoniwch ein tîm cymorth arbenigol ar 0330 0413394 a fydd yn trefnu copi mewn fformat sy’n gweithio i chi.