Ein Prisiau


Mae ein Rhestr Prisiau, sy'n pennu'r prisiau rydym yn eu codi am y gwahanol wasanaethau a ddarparwn ar gyfer gwahanol fathau o gwsmeriaid, isod. Mae'r Rhestr Prisiau'n cynnwys y taliadau a godir ar ddefnyddwyr, gan gynnwys yr elfennau cyfanwerthu ac adwerthu. Mae'r Rhestr Prisiau Cyfanwerthu'n dangos elfen gyfanwerthu'r taliadau ar gyfer defnyddwyr.

Mae'r taliadau cyfanwerthu ar gyfer busnesau adwerthu yn y Ddogfen Tariffau Cyfanwerthu.

Mae datganiad gan ein Bwrdd isod hefyd. Mae'r datganiad yn cadarnhau eu bod yn fodlon ein bod ni wedi cyfrifo'r taliadau hyn yn gywir ac yn unol â'r rheoliadau perthnasol.