Codau Ymarfer


Mae ein Codau Ymarfer yn disgrifio'n fanylach y gwasanaethau a ddarparwn, eich hawliau fel cwsmer domestig, a beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o chwith.

Fe'u cynhyrchir mewn ymgynghoriad â'r Cyngor Defnyddwyr Dŵr. Byddwn yn adolygu'r codau'n achlysurol ac yn eu diwygio i gynnwys gwelliannau a wnaed i'r gwasanaethau a ddarparwn ar eich cyfer chi.

Os oes angen y dogfennau arnoch mewn fformat gwahanol fel print bras neu braille, ffoniwch ein tîm cymorth arbenigol ar 0330 0413394 a fydd yn trefnu copi mewn fformat sy’n gweithio i chi.

Ein Codau Ymarfer

2024-2025 Sut rydyn nin ymdrin chwynion a chanmoliaeth

Lawrlwytho
207.3kB, PDF

Cod ymarfer ar gyfer gosod pibellau-2023-24

Lawrlwytho
124.9kB, PDF

Code of practice for Leakage-Household Customers 2020-2021

Lawrlwytho
1.1MB, PDF

Code of practice for Leakage-Non Household Customers 2020-2021

Lawrlwytho
188.2kB, PDF