Codau Ymarfer


Mae ein Codau Ymarfer yn disgrifio'n fanylach y gwasanaethau a ddarparwn, eich hawliau fel cwsmer domestig, a beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o chwith.

Fe'u cynhyrchir mewn ymgynghoriad â'r Cyngor Defnyddwyr Dŵr. Byddwn yn adolygu'r codau'n achlysurol ac yn eu diwygio i gynnwys gwelliannau a wnaed i'r gwasanaethau a ddarparwn ar eich cyfer chi.

Ein Codau Ymarfer

Sut rydyn nin ymdrin chwynion a chanmoliaeth 20202021

Lawrlwytho
70kB, PDF

Sut rydyn nin defnyddio eich Data

Lawrlwytho
29.5kB, PDF

Y Cod Ymarfer ar Osod Pibellau 2020-2021

Lawrlwytho
314.5kB, PDF

Y Cod ymarfer Casglu taliadau dyledus gan gwsmeriaid preswyl 2020-2021

Lawrlwytho
402.3kB, PDF

Y Cod Ymarfer ar Ollyngiadau - Ar gyfer Cwsmeriaid Domestig 2020-2021

Lawrlwytho
1.1MB, PDF

Y Cod Ymarfer ar Ollyngiadau - Ar gyfer Cwsmeriaid Dibreswyl 2020-2021

Lawrlwytho
188.9kB, PDF