Codau Ymarfer


Mae ein Codau Ymarfer yn disgrifio'n fanylach y gwasanaethau a ddarparwn, eich hawliau fel cwsmer domestig, a beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o chwith.

Fe'u cynhyrchir mewn ymgynghoriad â'r Cyngor Defnyddwyr Dŵr. Byddwn yn adolygu'r codau'n achlysurol ac yn eu diwygio i gynnwys gwelliannau a wnaed i'r gwasanaethau a ddarparwn ar eich cyfer chi.

Os oes angen y dogfennau arnoch mewn fformat gwahanol fel print bras neu braille, ffoniwch ein tîm cymorth arbenigol ar 0330 0413394 a fydd yn trefnu copi mewn fformat sy’n gweithio i chi.

Ein Codau Ymarfer

Sut rydyn nin ymdrin chwynion a chanmoliaeth 2021 - 2022

Lawrlwytho
584.8kB, PDF

How we use your data

Lawrlwytho
111.2kB, PDF

Code of Practice for Pipelaying 2020-2021

Lawrlwytho
310.5kB, PDF

Code of practice for Unpaid Charges from Household Customers 2020-2021

Lawrlwytho
336.3kB, PDF

Code of practice for Leakage - Household Customers 2020-2021

Lawrlwytho
1.1MB, PDF

Code of practice for Leakage - Non Household Customers 2020-2021

Lawrlwytho
188.2kB, PDF