Polisi cwcis


Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw hi i chi ein bod yn gofalu am eich Gwybodaeth Bersonol. Mae eich ffydd ynom ni i wneud y peth iawn yn un o'n gwerthoedd craidd.

Rydym yn defnyddio cwcis i helpu ein gwefan i weithio, i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad digidol gorau i chi ar ein gwefan ac i ddysgu sut mae ein gwefan yn cael ei defnyddio. Mae'r Polisi Cwcis hwn yn esbonio: beth yw cwcis, y cwcis a ddefnyddiwn, sut yr ydym yn eu defnyddio a'r wybodaeth a gasglwn ganddynt. Mae hefyd yn esbonio sut y gallwch reoli eich dewisiadau o ran cwcis.

I gael rhagor o wybodaeth am sut yr ydym yn casglu, defnyddio, rhannu a diogelu eich gwybodaeth bersonol, gweler ein Polisi Preifatrwydd.

Beth yw cwcis a pham yr ydym yn eu defnyddio?

Pan fyddwn yn darparu gwasanaethau, rydym eisiau eu gwneud yn hawdd, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Pan gaiff gwasanaethau eu darparu ar y rhyngrwyd, mae hyn weithiau'n golygu rhoi ychydig bach o wybodaeth ar eich dyfais (e.e. eich cyfrifiadur neu'ch ffôn symudol). Mae'r rhain yn cynnwys ffeiliau bach a elwir yn gwcis.

Defnyddir y darnau hyn o wybodaeth i wella ein gwasanaethau i chi drwy:

  • Alluogi gwasanaeth adnabod eich dyfais fel nad oes rhaid i chi roi'r un wybodaeth nifer o weithiau;
  • Nodi efallai eich bod eisoes wedi rhoi enw defnyddiwr a chyfrinair fel nad oes angen i chi wneud hynny ar gyfer pob tudalen we y gofynnir amdani;
  • Mesur faint o bobl sy'n defnyddio gwasanaethau, a sut y defnyddir y gwasanaethau hyn, fel y gellir eu gwneud yn haws eu defnyddio.

Gosodiadau Cwci

Gallwch reoli eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy newid neu dynnu eich caniatâd yn ôl isod:Picsel

Olrhain Picsel mewn e-bost
Rydym yn defnyddio Mailchimp i anfon ymgyrchoedd e-bost. Mae negeseuon e-bost a anfonir o Mailchimp yn cynnwys picsel (graffig anweledig bach). Pan agorir e-bost, gyda delweddau wedi'u troi ymlaen, mae'r graffig hwnnw'n cael ei lawrlwytho ac mae'n cael ei gofnodi fel 'agored'. Gallwn nodi pa dderbynwyr sydd wedi agor e-bost, sawl gwaith yr agorwyd e-bost a phryd yr agorwyd e-bost o ganlyniad i ddefnyddio'r dull hwn.

Gallwch gael eich eithrio o dracio picsel sy'n seiliedig ar e-bost drwy analluogi delweddau allanol rhag llwytho, neu lwytho'n awtomatig, yn eich gwasanaeth e-bost.

Dolenni i wefannau eraill

Mae dolenni penodol ar y wefan hon yn cysylltu â gwefannau eraill a gynhelir gan drydydd partïon nad oes gan y cwmni unrhyw reolaeth drostynt. Nid yw’r cwmni’n gwneud unrhyw sylwadau ar gywirdeb nac unrhyw agwedd arall ar wybodaeth sydd wedi ei chynnwys ar wefannau eraill.

 

Mwy wybodaeth

Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am ein Polisi Cwcis, neu os oes gennych unrhyw sylwadau neu arsylwadau ynglŷn ag ef neu ynglŷn â’r modd yr ydym yn ymdrin â’ch Gwybodaeth Bersonol:

Anfonwch e-bost i: DataProtectionOfficer@dwrcymru.com

Ysgrifennwch at: Y Swyddog Diogelu Data, Dŵr Cymru Welsh Water, Linea, Fortran Road, St Mellons, Cardiff, CF3 0LT; neu

Ffoniwch ni ar: 0800 052 0145