Polisi cwcis


Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu creu pan fyddwch chi’n edrych ar ein gwefan gyntaf ac a allai hysbysu ein gweinydd eich bod chi wedi ymweld â ni. Nid oes unrhyw wybodaeth bersonol (fel eich enw neu eich manylion cyswllt) yr ydych chi’n ei darparu yn cael ei storio mewn cwci. Nid ydym yn olrhain gwybodaeth ar ôl i chi adael ein gwefan.

Mae ymweld â’n gwefan â gosodiadau eich porwr wedi’u haddasu i dderbyn cwcis yn dweud wrthym ni eich bod chi’n awyddus i ddefnyddio ein gwasanaethau a’ch bod yn cydsynio i ddefnyddio ein cwcis a thechnolegau eraill i’w darparu nhw i chi fel y disgrifir isod ac yn ein Hysbysiad Cyfreithiol/Preifatrwydd. Os nad ydych chi’n dymuno storio cwcis, gweler isod i gael gwybodaeth am sut i addasu’r gosodiadau yn eich porwr i’ch hysbysu pan fyddwch chi’n derbyn cwci newydd ac analluogi cwcis yn gyfan gwbl.

Cwcis a Gosodiadau Porwr

Gallwch addasu a newid eich gosodiadau cwcis isod:

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

 1. Cliciwch ar 'Tools' sydd ar frig ffenestr eich porwr a dewiswch 'Internet options' , yna cliciwch y tab 'Privacy'
 2. Os yw eich lefel preifatrwydd wedi’i osod ar Medium neu’n is, bydd hyn yn galluogi cwcis yn eich porwr
 3. Bydd gosodiadau uwch na Medium yn analluogi cwcis

Mozilla Firefox

 1. Cliciwch ar 'Tools' sydd ar frig ffenestr eich porwr a dewiswch Options
 2. Yna dewiswch yr eicon Privacy
 3. Cliciwch ar Cookies, yna dewiswch yr opsiwn yr ydych chi’n dymuno ei osod

Google Chrome

 1. Cliciwch ar 'Tools' sydd ar frig ffenestr eich porwr a dewiswch Options
 2. Cliciwch y tab 'Under the Hood', dewch o hyd i’r adran 'Privacy', a dewiswch y botwm 'Content settings'
 3. Bydd dewis 'Allow local data to be set' yn caniatáu cwcis

Safari

 1. Cliciwch ar yr eicon cogen ar frig ffenestr eich porwr a dewiswch yr opsiwn 'Preferences'
 2. Cliciwch ar 'Security', ticiwch yr opsiwn sy’n dweud 'Block third-party and advertising cookies'
 3. Cliciwch 'Save'

Hefyd, gallwch analluogi neu ddileu data tebyg a ddefnyddir gan ychwanegion porwr, fel cwcis Flash, trwy newid gosodiadau’r ychwanegyn neu ymweld â gwefan ei weithgynhyrchydd.

Sut yr ydym ni’n defnyddio Cwcis

 • Cadw golwg ar eich dewisiadau penodedig. Mae hyn yn caniatáu i ni barchu eich dewis iaith, megis pa un a ydych chi yn dymuno gweld cynnwys y wefan yn y Gymraeg neu’r Saesneg.
 • Gwneud gwaith ymchwil a diagnosteg i wella cynnwys y wefan a gwella profiad y cwsmer.

Rhestrir y cwcis yr ydym ni’n eu defnyddio isod:

Welsh Water

ASP.NET_SessionId cookie

Mae’r cwci hwn yn galluogi ein gweinyddwyr rhyngrwyd i ymateb i’ch gweithredoedd ar y wefan megis ein ffurflenni gwe.

Language

Website#lang, Website#ww_lang, lang

Mae’r cwci hwn yn galluogi’r defnydd o’r dewis iaith ar y wefan ac fe’i defnyddir i gofio eich dewis iaith pan fyddwch chi’n ymweld â ni nesaf.

In Your Area

UserAddress

Mae’r cwci hwn yn galluogi’r defnydd o’r chwiliad lleoliad Yn Eich Ardal Chi i’ch helpu i ddarganfod yr hyn sy’n digwydd yn eich ardal ac fe’i defnyddir i gofio’r chwiliad am eich lleoliad.

Accessibility

Recite_Session, recite.persist

Cwci gwasanaeth yw hwn i’n gwasanaeth hygyrchedd adrodd dangosydd a chaiff eich gosodiadau eu cadw ar gyfer eich ymweliad nesaf â ni.

Welsh Water

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Cwci dadansoddeg yw hwn i’n helpu ni i ddatblygu dadansoddeg o sut y caiff ein gwefan ei phori. Mae’r wybodaeth hon yn ein helpu ni i wella eich profiad cyffredinol fel cwsmer a’r gwasanaethau yr ydym ni’n eu cynnig i chi.

Analytics

_ga
_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth ddienw am sut y mae pobl yn defnyddio’r wefan, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r wefan, o ble mae ymwelwyr â’r wefan wedi dod a’r tudalennau y maent wedi ymweld â hwy.

Mae’r wybodaeth hon yn ein helpu ni i wneud gwelliannau i’r wefan a’r gwasanaethau yr ydym ni’n eu cynnig i chi.

Dolenni i wefannau eraill

Mae dolenni penodol ar y wefan hon yn cysylltu â gwefannau eraill a gynhelir gan drydydd partïon nad oes gan y cwmni unrhyw reolaeth drostynt. Nid yw’r cwmni’n gwneud unrhyw sylwadau ar gywirdeb nac unrhyw agwedd arall ar wybodaeth sydd wedi ei chynnwys ar wefannau eraill.