Cronfa Wasanaeth Pengarnddu, Merthyr Tudful


Gwyddom fod ein cwsmeriaid yn disgwyl cyflenwad dŵr dibynadwy iawn. Dyna pam rydym yn bwriadu gwneud gwelliannau i Gronfa Wasanaeth Pengarn-ddu gan sicrhau y byddwn yn dal i gyrraedd y safonau uchel a bennir gan yr Arolygiaeth Dŵr Yfed (DWI).

Gair am ein gwaith

Er mwyn sicrhau y gallwn barhau i gyflenwi dŵr yfed o’r safon uchaf i’n cwsmeriaid bob tro yr agorant y tap, rydym yn buddsoddi dros £8 miliwn yn creu cronfa wasanaeth newydd ar y tir ger y gronfa wasanaeth bresennol.

Darganfod mwy

Yn Eich

Ardal

Os hoffech gael y newyddion diweddaraf am y prosiect hwn a gwaith arall gan Dŵr Cymru yn eich ardal, gallwch roi’ch enw i gael negeseuon ebost. I wneud hyn, ewch i Yn Eich Ardal clico ar y tab Dewislen yn y gornel chwith uchaf ac yna glicio ar Rhowch Wybod i Mi. Yna, gofynnir i chi nodi’ch cod post a’ch cyfeiriad ebost. Ar ôl gwneud hyn, cliciwch Rhowch Wybod i Mi ar y gwaelod er mwyn cofrestru’ch manylion.

Yn Eich Ardal