Cynllun Gwaredu Plaladdwyr 2022 ESTYNEDIG


Dros yr ychydig flynyddoedd diweddaf, rydyn ni wedi cynnal Cynllun Gwaredu Plaladdwyr rhad ac am ddim, sy’n rhan o’n menter PestSmart. Mae’r cynllun yn cynnig cyfle i ffermwyr, tyfwyr, ciperiaid, coedwigwyr a rheolwyr tir eraill waredu unrhyw blaladdwyr a chwynladdwyr sy’n ddiangen, wedi darfod neu heb drwydded am ddim. Rydym yn falch o cynnig cynllun hwn unwaith eto yn 2022.

Mae’r Ffenetr Crofrestru ar gyfer y cynllun hon y nagor o 1af Mehefin i 19fed Awst

Trwy ddarparu'r cynllun gwaredu yma ar draws Cymru ac yn nalgylchoedd dŵr yfed Dŵr Cymru Welsh Water yn Lloegr, buom yn gweithio gyda rheolwyr tir i ddiogelu ansawdd dŵr crai cyn iddo gyrraedd ein gwaith trin dŵr.

Cynllun Gwaredu Plaladdwyr

Cynllun Gwaredu: Telerau ac amodau

DOCX, 35.5kB

Am delerau ac amodau llawn cliciwch yma