Cynllun Gwaredu Plaladdwyr 2021


Yn dilyn llwyddiant cynllun 2019 a 2020, rydyn ni'n ail-lansio ein cynllun gwaredu plaladdwyr cyfrinachol a rhad ac am ddim ar gyfer 2021. Mae'r cynllun hwn yn rhan o'n prosiect PestSmart ac mae'n rhoi cyfle i ffermwyr, tyfwyr, ciperiaid, coedwigwyr a rheolwyr tir waredu hen blaladdwyr a chwynladdwyr diangen, rhai sydd wedi darfod a rhai sydd heb drwydded, a hynny am ddim. 

Trwy ddarparu'r cynllun gwaredu yma ar draws Cymru ac yn nalgylchoedd dŵr yfed Dŵr Cymru Welsh Water yn Lloegr, buom yn gweithio gyda rheolwyr tir i ddiogelu ansawdd dŵr crai cyn iddo gyrraedd ein gwaith trin dŵr.

Cynllun Gwaredu Plaladdwyr