Cynllun Gwaredu Plaladdwyr 2021


Yn dilyn llwyddiant cynllun 2019 a 2020, rydyn ni'n ail-lansio ein cynllun gwaredu plaladdwyr a rhad am ddim ar gyfer 2021. Mae'r cynllun hwn yn rhan o'n prosiect PestSmart ac mae'n rhoi cyfle i ffermwyr, tyfwyr, ciperiaid, coedwigwyr a rheolwyr tir waredu hen blaladdwyr a chwynladdwyr diangen, rhai sydd wedi darfod a rhai sydd heb drwydded, a hynny am ddim. 

Mae'r ffenestr cofrestru ar gyfer y cynllun hon yn agor nes 10 Medi 2021.

Trwy ddarparu'r cynllun gwaredu yma ar draws Cymru ac yn nalgylchoedd dŵr yfed Dŵr Cymru Welsh Water yn Lloegr, buom yn gweithio gyda rheolwyr tir i ddiogelu ansawdd dŵr crai cyn iddo gyrraedd ein gwaith trin dŵr.

Cynllun Gwaredu Plaladdwyr

Disposal Scheme Terms and Conditions

PDF, 129.7kB

Am delerau ac amodau llawn cliciwch yma