Lila Thompson

Cyfarwyddwr Anweithredol


Penodwyd: Medi 2022

Profiad

Mae gan Lila dros 20 mlynedd o brofiad rhyngwladol yn y diwydiannau seilwaith, gofal iechyd a dŵr. Hi yw Prif Weithredwr Dŵr Prydain, sy’n cynrychioli buddiannau cwmnïau yng nghadwyn gyflenwi dŵr a dŵr gwastraff y DU trwy dri fforwm, gan eu cysylltu â phobl gyswllt er mwyn codi eu proffil, tyfu eu busnes a hybu arferion gorau. Mae ei bedwerydd fforwm, Fforwm y Diwydiant Dŵr, yn cynnig arweiniad agweddau annibynnol sy’n seiliedig ar her â’r nod o daclo’r sialensiau sy’n wynebu’r sector.

Mae Ms Thompson yn chwarae rhan weithredol hefyd wrth ddatblygu arloesedd yn y sector dŵr fel aelod o Fwrdd Trawsnewid Spring, canolfan rhagoriaeth y sector dŵr o ran arloesi, a bu gynt yn feirniad i Gronfa Arloesi Ofwat.

Swyddi Anweithredol Cyfredol Eraill

Ymddiriedolwr ar Fwrdd y Sefydliad Siartredig Dŵr a Rheolaeth Amgylcheddol (CIWEM) a Hosbis Sant Christopher.

Aelodaeth o bwyllgorau

Aelod o’r Pwyllgor Ansawdd a’r Amgylchedd.