Swyddfa'r Wasg


Y Swyddfa Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch Dŵr Cymru a’r gwaith hanfodol yr ydym yn ei wneud. Mae’r Swyddfa Wasg gyn gweithredu 24/7. Ein prif oriau gwaith yw 8am-6pm. Bydd Swyddog y Wasg ar ddyletswydd i gymryd eich galwadau ar adegau eraill.

Mae’r tudalen yma ar gyfer newyddiadurwyr a’r cyfryngau.

Os mai cwsmer i Dŵr Cymru ydych ac yr hoffech siarad â rhywun am fater yn ymwneud â’ch cyflenwad dŵr neu’ch gwasanaeth dŵr gwastraff, gallwch fynd i’n tudalen Cysylltu â Ni ar gyfer cwsmeriaid.

Swyddfa'r Wasg

Ffôn: 01443 452 452
Ebost: press@dwrcymru.com

Ceisiadau ar gyfer tynnu lluniau a ffilmio

Os hoffech chi dynnu lluniau neu ddelweddau proffesiynol yn un o'n lleoliadau at ddefnydd masnachol, bydd angen i chi wneud cais a chael caniatâd ymlaen llaw gan Dŵr Cymru. Bydd angen i chi hefyd gydymffurfio'n llawn â'n canllawiau.

Gall ein Swyddfa’r Wasg eich helpu os oes gennych gais ar gyfer tynnu lluniau neu ffilmio. Cysylltwch â press@dwrcymru.com neu 01443 452 452

Hoffwn gael eich datganiadau newyddion...

Os hoffech i ni anfon ein datganiadau newyddion diweddaraf atoch, anfonwch neges ebost ipress@dwrcymru.com a gallwn roi’ch enw ar ein rhestr ddosbarthu.