Rhifyn 2: Gweithfeydd trin Dŵr gwastraff Pen-y-Bont Newyddlen


31 Mai 2024

Mae gweithfeydd trin dŵr gwastraff Pen-y-bont yn agos at draeth Aberogwr, ac mae’n helpu i ddarparu gwasanaethau trin dŵr gwastraff ar gyfer tua 160,000 o gwsmeriaid yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr

Generic Document Thumbnail

Rhifyn 2: Gweithfeydd trin Dŵr gwastraff Pen-y-Bont Newyddlen

PDF, 508.8kB