Newid i'r swyddfa gofrestredig - Glas Cymru


12 Chwefror 2021

Mae Glas Cymru, y cwmni nid-er-elw sy'n berchen ar Ddŵr Cymru, yn cyhoeddi bod swyddfa gofrestredig y cwmni a holl is-gwmnïau'r Grŵp wedi newid, i Linea, Heol Fortran, Llaneirwg, Caerdydd CF3 0LT o heddiw ymlaen.

(1) Mae cyfeiriadau at Glas Cymru a'r Grŵp yn cyfeirio, yn eu trefn, at  Glas Cymru Holdings Cyfyngedig a'r grŵp o gwmnïau y mae'n rhiant-gwmni drostynt; mae cyfeiriadau at Ddŵr Cymru'n cyfeirio at Ddŵr Cymru Cyfyngedig, yr unig gwmni gweithredu yn y Grŵp

I gael rhagor o wybodaeth: cysylltwch â Swyddfa'r Wasg, Dŵr Cymru ar 01443 452 452 neu press@dwrcymru.com