Atodlen o Faterion Sydd Wedi’u Cadw i’r Bwrdd


251.4kB PDF

Lawrlwytho

Gallwch weld y Cylch Gorchwyl a’r Atodlen o Faterion a gedwir yn ôl ar gyfer Cyd-fwrdd Glas Cymru a Dŵr Cymru

Os oes angen y dogfennau arnoch mewn fformat gwahanol fel print bras neu braille, ffoniwch ein tîm cymorth arbenigol ar 0330 0413394 a fydd yn trefnu copi mewn fformat sy’n gweithio i chi.