Lawrlwythiadau Amgylcheddol


Cyfle i ddarllen a lawrlwytho dogfennau, llyfrynnau a thaflenni ar gyfer ein cynlluniau, ein hadroddiadau a’n dyletswyddau amgylcheddol.

Adrodd ar Risgiau yn Sgil yn Hinsawdd 2022

PDF, 1.1MB

Grŵp sy’n cael ei arwain gan y diwydiant ac a ffurfiwyd gan Fwrdd Sefydlogrwydd Ariannol G20 â’r nod o ddod ag adroddiadau am risgiau o ran yr hinsawdd i’r brif ffrwd yw’r Tasglu ar gyfer Datgeliadau Ariannol sy’n Gysylltiedig â’r Hinsawdd (TCFD).

Environmental Social and Governance Strategy 2022

PDF, 3.3MB

Environmental, Social and Governance matters are at the heart of our company purpose, which is focused on our customers and the long-term interests of the communities we serve.

Neilltuo amser ar gyfer natur 2020

PDF, 930.7kB

Os oes angen y dogfennau arnoch mewn fformat gwahanol fel print bras neu braille, ffoniwch ein tîm cymorth arbenigol ar 0330 0413394 a fydd yn trefnu copi mewn fformat sy’n gweithio i chi.

Lawrlwythiadau sydd ar gael

Biodiversity Booklet

Lawrlwytho
2.5MB, PDF

WIF Natural Capital Principles for the Water Industry

Lawrlwytho
6.9MB, PDF