Lawrlwythiadau Amgylcheddol


Cyfle i ddarllen a lawrlwytho dogfennau, llyfrynnau a thaflenni ar gyfer ein cynlluniau, ein hadroddiadau a’n dyletswyddau amgylcheddol.

Adrodd ar Risgiau yn Sgil yn Hinsawdd 2022

PDF, 1.1MB

Grŵp sy’n cael ei arwain gan y diwydiant ac a ffurfiwyd gan Fwrdd Sefydlogrwydd Ariannol G20 â’r nod o ddod ag adroddiadau am risgiau o ran yr hinsawdd i’r brif ffrwd yw’r Tasglu ar gyfer Datgeliadau Ariannol sy’n Gysylltiedig â’r Hinsawdd (TCFD).

Strategaeth Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu 2022

PDF, 3.3MB

Neilltuo amser ar gyfer natur 2020

PDF, 930.7kB

Os oes angen y dogfennau arnoch mewn fformat gwahanol fel print bras neu braille, ffoniwch ein tîm cymorth arbenigol ar 0330 0413394 a fydd yn trefnu copi mewn fformat sy’n gweithio i chi.

Lawrlwythiadau sydd ar gael

Biodiversity Booklet

Lawrlwytho
2.5MB, PDF

WIF Natural Capital Principles for the Water Industry

Lawrlwytho
6.9MB, PDF