Ymatebion i'r Ymgynghoriad


Darllenwch a lawrlwythwch ein ymatebion i'r ymgynghoriad.

$name

Assessing Base Costs at PR24 Response

Lawrlwytho
341.3kB, PDF

Financial resilience consultation response

Lawrlwytho
316.1kB, PDF

Long Term Delivery Strategies response

Lawrlwytho
130.4kB, PDF

Ofwat APR Consultation 2021-22-Response

Lawrlwytho
272.5kB, PDF

Performance Commitments discussion paper response

Lawrlwytho
141.3kB, PDF

PR24 and Beyond-Creating Tomorrow Together-consultation response

Lawrlwytho
338.4kB, PDF

PR24 draft methodology-consultation response-cover letter

Lawrlwytho
542.9kB, PDF

PR24 draft methodology-main consultation response

Lawrlwytho
1.5MB, PDF

Risk and return consultation response

Lawrlwytho
162.1kB, PDF

Os oes angen y dogfennau arnoch mewn fformat gwahanol fel print bras neu braille, ffoniwch ein tîm cymorth arbenigol ar 0330 0413394 a fydd yn trefnu copi mewn fformat sy’n gweithio i chi.