Generic Document Thumbnail

Datganiad o Sefyllfa


33kB PDF

Lawrlwytho

Ym mis Ionawr 2021, cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) dystiolaeth oedd yn dangos bod llawer o grynofeydd dŵr afonol mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) yn methu â chyflawni’r safonau o ran ffosfforws. Mae’r datganiad hwn yn amlinellu safbwynt diweddaraf Dŵr Cymru ar y pwnc cymhleth yma.