Diogelu Data 2020


141kB PDF

Lawrlwytho

Rydym ni yn ymrwymedig i sicrhau ein bod ni’n ymdrin â gwybodaeth bersonol ein cwsmeriaid a’n cyflogeion mewn modd cyfrifol a gonest.