Ein Hadroddiad Llywodraethu Corfforaethol


1.5MB PDF

Lawrlwytho

Mae safonau llywodraethu corfforaethol yn sylfaenol i werthoedd a fframwaith gwneud penderfyniadau y Grŵp.