Ein Hadroddiad Llywodraethu Corfforaethol


2.3MB PDF

Lawrlwytho

Mae safonau llywodraethu corfforaethol yn sylfaenol i werthoedd a fframwaith gwneud penderfyniadau y Grŵp.