Ein Gweithgareddau Sicrwydd 2023-24


306.9kB PDF

Lawrlwytho

Mae ein Cynllun Sicrwydd Terfynol yn gosod y camau gweithredu yr ydym yn eu hystyried yn angenrheidiol i ymdrin ag unrhyw rai o’r pryderon a gwendidau yr ydym ni wedi eu nodi.

Os oes angen y dogfennau arnoch mewn fformat gwahanol fel print bras neu braille, ffoniwch ein tîm cymorth arbenigol ar 0330 0413394 a fydd yn trefnu copi mewn fformat sy’n gweithio i chi.

2022-2023

Our Assurance Activities 2022-23

Lawrlwytho
877.8kB, PDF

2021-2022

Our Assurance Activities 2021-22 Final

Lawrlwytho
325.6kB, PDF

Risk Assessment Process and Evaluation of Risks 2021-22

Lawrlwytho
197.1kB, PDF

2020-2021

Overview - Final Assurance Plan 2020-21

Lawrlwytho
531.2kB, PDF

Overview - draft assurance plan

Lawrlwytho
550.5kB, PDF

Risk Assessment Process and Evaluation of Risks

Lawrlwytho
258.4kB, PDF

Assurance Appendix

Lawrlwytho
290.2kB, PDF

Statement of Risks Strengths and Weaknesses and Draft Assurance Plan

Lawrlwytho
971.3kB, PDF

Final Assurance Plan 2020-21

Lawrlwytho
916.7kB, PDF

2019-2020

Final Assurance Plan 2019-2020

Lawrlwytho
1.1MB, PDF

Datganiad o Risgiau Cryfderau a Gwendidau a Chynllun Sicrwydd 2019-20

Lawrlwytho
1.9MB, PDF

Cynllun Sicrwydd Terfynol ar gyfer 2019

Lawrlwytho
1MB, PDF

Trosolwg Datganiad o Risgiau Cryfderau a Gwendidau a Chynllun Sicrwydd 2019-20

Lawrlwytho
584.6kB, PDF

2018-2019

Cynllun Sicrwydd Terfynol 2018-19

Lawrlwytho
1.5MB, PDF

Datganiad o Risgiau Cryfderau a Gwendidau a Chynllun Sicrwydd Drafft 201819

Lawrlwytho
2.3MB, PDF

Trosolwg Cynllun Sicrwydd Terfynol 2018-19

Lawrlwytho
730kB, PDF

Trosolwg Datganiad o Risgiau Cryfderau a Gwendidau a Chynllun Sicrwydd Drafft 201819

Lawrlwytho
857.2kB, PDF

2017-2018

Cynllun Sicrwydd Terfynol ar gyfer 201718

Lawrlwytho
803.5kB, PDF

Datganiad o Risgiau Cryfderau a Gwendidau a Chynllun Sicrwydd Drafft 201718

Lawrlwytho
3MB, PDF