Digwyddiadau


Archwilio sut y gall arloesi helpu Dŵr Cymru i gyflawni ein hamcanion ar gyfer 2050.

Digwyddiad Arloesi 2020

Arloesi er mwyn cyflawni AMP 7

Roedd ein digwyddiad arloesi yn 2020 ychydig yn wahanol i'r blynyddoedd blaenorol.

Gwnaeth y pandemig coronafeirws ein gorfodi ni, a gweddill y byd, i arloesi yn y modd yr ydym yn gwneud pethau er mwyn parhau i gynnal y digwyddiadau ar y cyd hyn.

Cynhaliwyd ein digwyddiad arloesi yn 2020 ddydd Iau 29 Hydref 2020 ac roedd yn cynnwys Siaradwyr Gwadd, Neuadd Arddangos Rithwir a chyflwyniadau Wal Flaenoriaeth gan gydweithwyr ar draws Dŵr Cymru.

 

Innovation Brochure 2019

, 0B

Download the brochure from the 2019 Innovation Event