Alastair Lyons CBE

Cadeirydd y Bwrdd


Penodwyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol: Mai 2016

Cadeirydd y Bwrdd: Ers Gorffennaf 2016

Profiad

Cyfrifydd siartredig yw Alistair o ran hyfforddiant, ac mae ganddo 20 mlynedd o brofiad fel cadeirydd anweithredol cwmnïau rhestredig a phreifat. Yn ystod gyrfa weithredol helaeth ym maes gwasanaethau ariannol, bu'n Brif Weithredwr y Sefydliad Darbodus Cenedlaethol a Chymdeithas Adeiladu National & Provincial, yn Rheolwr Gyfarwyddwr Adran Yswiriant Abbey National plc, ac yn Gyfarwyddwr Prosiectau Corfforaethol National Westminster Bank plc. Dyfarnwyd CBE iddo yn 2001 am wasanaethau i nawdd cymdeithasol ar ôl iddo fod yn Gyfarwyddwr Anweithredol yn yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r Adran Drafnidiaeth.

Swyddi Anweithredol Cyfredol Eraill

Cadeirydd Harworth Group plc a Vitality UK.

Swyddi Anweithredol Blaenorol

Cadeirydd Admiral Group, y cwmni yswiriant ceir uniongyrchol rhwng 2000 a 2017, ac yn sgil hynny, AECS, cwmni daliant Ewropeaidd Admiral, tan 2021; Cadeirydd Towergate Insurance; Cadeirydd Serco, y grŵp gwasanaethau rhyngwladol; Dirprwy Gadeirydd Bovis Homes, ac Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol Phoenix, y cwmni cyfuno yswiriant bywyd.

Aelodaeth o bwyllgorau

Cadeirydd y Pwyllgor Enwebiadau a Phwyllgor Prosiect Cwm Taf. Aelod o Bwyllgor yr Amgylchedd, Cymdeithasol a Llywodraethu, y Pwyllgor Cyllid, y Pwyllgor Ansawdd a’r Amgylchedd, y Pwyllgor Taliadau a’r Pwyllgor Technoleg.