Caffael


Yma, gallwch ddod o hyd i ddogfennau a rhagor o fanylion am y Telerau ac Amodau Prynu ar gyfer Nwyddau a Gwasanaethau yn ogystal â Chanllawiau ar Dalu ac Anfonebu.

Dogfennau Caffael

Canllawiau talu ac anfonebu 2020

Lawrlwytho
123.8kB, PDF

Terms and Conditions of Purchase

Lawrlwytho
204.9kB, PDF