Pen-y-bont


Rydyn ni'n buddsoddi £6.1 miliwn yn rhwydwaith dŵr sir Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd hyn yn helpu i ddarparu cyflenwad diogel a dibynadwy o ddŵr yfed ar gyfer ein cwsmeriaid yn yr ardal am ddegawdau i ddod.

Bydd y gwaith yn helpu i ddiogelu cyflenwadau ein cwsmeriaid ac yn lliniaru’r problemau y mae rhai o gwsmeriaid yr ardal yn eu dioddef ar hyn o bryd o ran colli cyflenwadau neu bwysedd dŵr isel.

Pa waith sydd o dan sylw?

Am fod rhai rhannau o'r rhwydwaith yn dod at ddiwedd eu hoes weithredol, byddwn ni’n disodli neu’n glanhau  tua 35k o brif bibellau dŵr trwy’r buddsoddiad hwn. Mae hynny hyd bron i 358 o gaeau pêl droed.

Ymhle fydd y gwaith yma'n digwydd?

Bydd y gwaith, a ddechreuodd ym mis Mai 2020, yn cael ei gyflawni ar draws rhannau o sir Pen-y-bont ar Ogwr, ac rydyn ni'n disgwyl ei gwblhau erbyn Ebrill 2021.

Byddwn ni'n rhannu'r newyddion diweddaraf am y gwaith â holl drigolion a busnesau'r ardal, ac fe wnawn ni'n gorau glas i achosi cyn lleied o drafferth â phosibl wrth uwchraddio'r pibellau dŵr. 

Mae’r ardaloedd a fydd yn elwa ar y buddsoddiad yn cynnwys Maesteg, Pencoed, Sarn a Chwm Garw.

Eich dŵr  

Ni ddylai'r rhan fwyaf o'r gwaith darfu ar eich cyflenwad. Fodd bynnag, oherwydd natur y gwaith sydd o dan sylw, mae'n bosibl y bydd angen i ni ddatgysylltu eich cyflenwad dŵr am gyfnod byr (hyd at 3 awr). Os felly, byddwn ni'n anfon neges destun atoch ar y diwrnod i roi gwybod i chi.

Mae wybodaeth am sut y gallwch gofrestru i gael diweddariadau isod.

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin

Yn eich ardal

Cysylltu â’r newyddion

I glywed am gyfleoedd eraill i siarad â'r tîm, a gwybodaeth am unrhyw ffyrdd a fydd ar gau i draffig, ewch i yn eich ardal a chwilio dan eich cod post.

Darganfod mwy