Tan-hau Indrawn 2022


Yn dilyn treial llwyddiannus yn 2021, rydyn ni'n cynnig ein cynllun tan-hau indrawn ar gyfer dalgylchoedd dŵr yfed yn ne-orllewin Cymru am yr ail flwyddyn. Mae'r cynllun yn rhan o'n rhaglen barhaus i ddiogelu ansawdd dŵr yfed. Mae'n cynnig cyfleoedd i dyfwyr indrawn gael Ymweliad Siarter cyfrinachol rhad ac am ddim gan y Gymdeithas Tyfu Indrawn (MGA), a thaliad untro i dan-hau cnydau indrawn â glaswellt.

Cymorthdaliadau i hau llafur dan gnydau

PDF, 160kB

Cliciwch yma i weld a lawrlwytho