Wei Zhang

Abertawe


Mae Dr Wei Zhang yn Uwch Ddarlithydd ac yn Gymrawd Unigol i Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) (sy'n cael ei ariannu gan raglen H2020 y Comisiwn Ewropeaidd) yng Ngholeg Peirianneg Prifysgol Abertawe. Mae gan Dr Wei Zhang brofiad llwyddiannus ym maes datblygu technolegau newydd i fonitro a thrin dŵr, gan gynnwys technoleg dadïoneiddio cynhwysaidd (CDI) newydd i ddihalwyno dŵr lled-hallt mewndirol a thynnu metelau trwm (a gyllidir gan y Ganolfan Ragoriaeth Genedlaethol mewn Dihalwyno yn Awstralia). Dros y pum mlynedd diwethaf, mae Dr Wei Zhang wedi bod yn arwain gwaith i ddatblygu synwyryddion electrogemegol gan ddefnyddio amryw o nanoddeunyddiau i fonitro dŵr amgylcheddol, gan gynnwys datguddio olion metelau trwm (h.y. plwm a chadmiwm), sgil-gynhyrchion diheintio a gwenwynau algaidd.