Wayne Rees

Pontypridd


Bu Wayne, sy’n gyfrifydd cymwysedig, gynt yn ynad heddwch ar Fainc y Canolbarth. Treuliodd dros 25 mlynedd yn gweithio yn y diwydiant dŵr yng Nghymru, erbyn hyn mae e wedi ymddeol o’i swydd fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cwsmeriaid. Ers ymddeol, bu'n gwasanaethu fel Aelod Lleyg o Golwg ar Ynni Cymru (2001-2008) ac hefyd fel Aelod o Gyngor Defnyddwyr Dŵr - Cymru (2005-2011), lle y dangosodd ddiddordeb arbennig fel rhan o'r ddau benodiad yn y materion sy'n wynebu cwsmeriaid agored i niwed a chwsmeriaid difreintiedig.