Ted Sangster

Sir Benfro


Bu Ted gynt yn Brif Weithredwr Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau. Ers ymddeol, mae e wedi cyflawni nifer o rolau gan gynnwys dau dymor fel aelod cyhoeddus o Network Rail, ac aelodaeth o Grŵp Ymgynghorol Dyfrffyrdd Prydain yng Nghymru, Pwyllgor CDL Cymru a Pharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro. Ar hyn o bryd, mae'n gadeirydd NPPSI Ltd, sy’n cofrestru cyfieithwyr ar y pryd ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus ym Mhrydain; yn Is-gadeirydd Comisiynwyr Harbwr Saundersfoot; yn ymddiriedolwr Cyngor ar Bopeth yn Sir Benfro; yn gwasanaethu ar Dribiwnlys Prisio Cymru ac yn aelod o fwrdd Ardal Fenter y Ddau Gleddau.