Stephen Maggs

Aberhonddu


Fel arbenigydd Datblygu Busnes a Marchnata â dros 25 mlynedd o brofiad fel uwch reolwr, mae Steve wedi gweithio mewn amrywiaeth o sectorau gan gynnwys Addysg, Twristiaeth, Bancio a Gwasanaethau Cyllid, Hyfforddiant a Datblygiad, Dadansoddi Busnes a Gwybodaeth am Gystadleuwyr, a Diogelwch y Rhyngrwyd. Bu'n Uwch Reolwr gyda Lloyds Banking Group, yn Ymgynghorydd Datblygu Busnes gyda Chroeso Cymru, yn Gyfarwyddwr Datblygu yng Ngholeg Crist Aberhonddu, ac yn fwyaf diweddar, bu'n gweithio mewn rôl datblygu busnes gyda Tŷ-Mawr Lime Cyf.  Ym 2016, ymunodd Steve â Busnes Cymru fel Rheolwr Perthnasau, lle mae’n cynghori BBaCh ar draws y Canolbarth a'r Gorllewin.