Simon Coton

Abergwaun


Mae Simon yn bensaer TG ac yn berchennog busnes bach. Mae e wedi bod yn byw yng Nghymru ers 2001, a symudodd i ogledd Sir Benfro i sefydlu cartref a busnes twristiaeth newydd yn ddiweddar. Mae ganddo ddiddordeb brwd yn ei gymuned leol, prosiectau cynaliadwyedd a chyfrannu at amgylchedd byw iach. Fel cyn-gyflogai i Ddŵr Cymru, bu Simon yn aelod uwch o'r tîm Gwasanaethau Gwybodaeth Busnes. Mae e wedi arwain amryw o raglenni newid TG ac mae ganddo brofiad ym maes caffael TG, rheoli contractau, datblygu timau a chyflawni prosiectau. Rhwng 2008 a 2013 bu'n aelod gwirfoddol o Bwyllgor Craffu'r Prif Weithredwr yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.