Shazia Awan-Scully

Caerdydd


Ganed Shazia yng Nghymru ac mae'n ymgyrchydd, yn ffeminydd angerddol, ac yn gyn-ymgeisydd Seneddol. Astudiodd radd Meistr mewn Cysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd, ac aeth ymlaen i feithrin gyrfa lwyddiannus mewn cysylltiadau cyhoeddus a datblygu brand, gan gynghori ar strategaethau ac ymgyrchoedd amrywiaeth o frandiau rhyngwladol lefel uwch. Mae Shazia wedi gweithio gyda nifer o gyrff y trydydd sector, gan gynnwys Ymddiriedolaeth Trussell - lle bu'n gwirfoddoli mewn banc bwyd - a Chrefydd dros Heddwch. Mae'n ymgyrchydd blaenllaw dros gydraddoldeb, yn llysgennad i’r elusen plant cenedlaethol Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth; ac fe'i penodwyd i Grŵp Fframwaith Llywodraeth Cymru dros fenywod mewn busnes. Mae Shazia wedi ysgrifennu ar gyfer y New Statesman, The Independent a The Huffington Post. Mae'n aelod o fwrdd golygyddol y Sefydliad Materion Cymreig, sef melin drafod fwyaf blaenllaw Cymru. Bu gynt yn gyflwynydd gyda'r BBC, gan gynnal y Big Debate Live ar BBC Asian Network.