Sarah Cosgrove

Penarth


Mae Sarah wedi bod yn gweithio yn y sector cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu ers 25 mlynedd. Dechreuodd ei gyrfa yn Bristol Water plc fel swyddog cysylltiadau cyhoeddus, ac mae hi wedi cynnal diddordeb brwd yn y diwydiant dŵr a sector y cyfleustodau byth ers hynny. Yn fwy diweddar, treuliodd Sarah bron i ddegawd fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cysylltiadau Corfforaethol Heddlu De Cymru, a bellach hi yw Pennaeth Cyfathrebu Prifysgol De Cymru. Bu'n Olygydd ac yn Bennaeth Cyfathrebu gydag A Rocha International, corff anllywodraethol ym maes cadwraeth a'r amgylchedd am bron i chwe blynedd.