Ruth Williams

Abertawe


Mae Ruth yn aelod etholedig o Sefydliad Brenhinol De Cymru, ac mae'n aelod o Grŵp Dyfodol Amgueddfa Abertawe. Mae'n aelod o bwyllgor gweithredol Fforwm Amgylcheddol Abertawe hefyd.

Cyn hynny, bu'n aelod etholedig o Gyngor Grŵp y Co-operative yn y DU (sy’n cynnig busnesau bwyd, yswiriant, angladdau a chyfreithiol), bu'n cynghori Sefydliad y Dirwedd a'r Gymdeithas Tai Hanesyddol ar bolisi yng Nghymru, bu'n aelod o'r Panel o Weinidogion sy'n cynnal adolygiad sylfaenol o Barciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Brydferthwch Naturiol Eithriadol yng Nghymru, yn aelod o fwrdd Ymddiriedolaeth Ymchwil RICS yn y DU, yn aelod o Banel dyfarnu Grantiau Amgylchedd Cymru, a bu'n helpu i ddarparu hyfforddiant ar faterion Rheoli Dŵr a Draenio Cynaliadwy ledled Cymru, a hynny trwy raglen Hyfforddi Prifysgol Caerdydd ar Gynaliadwyedd yr Amgylchedd Adeiledig. Bu Ruth gynt yn Bennaeth Polisi a Chyfathrebu ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru, ac yn gyfarwyddwraig weithredol Cyswllt Amgylchedd Cymru. Mae hi wedi gwasanaethu ar fyrddau Asiantaeth Datblygu Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro a'r Sefydliad Materion Cymreig.