Russell Bright

Y Barri, Bro Morgannwg


Mae Russell yn Brif Weithredwr cwmni newydd sy'n datblygu technolegau sy’n defnyddio pŵer naturiol algâu i  dynnu ffosfforws a llygryddion eraill o ddŵr gwastraff. Mae ganddo bortffolio fel Cyfarwyddwr Anweithredol hefyd. Mae e wedi treulio 20 mlynedd yn gweithio y diwydiant dŵr ac wedi bod yn rheolwr gyfarwyddwr ar ddau gwmni technoleg dŵr arall. Mae ganddo radd mewn peirianneg prosesau cemegol a rheoli busnes, ac enillodd statws peiriannydd siartredig ym 1987.

Y tu allan i'r gwaith, mae'n hwyliwr brwd ac yn ymddiriedolwr i Age Connects (elusen sy'n gweithio i helpu pobl oedrannus i gadw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain), ac mae'n ymddiriedolwr gyda Her Cymru (elusen sy'n gweithio i roi profiadau awyr agored cyffrous i bobl ifanc dan anfantais fel catalydd iddynt fynd ymlaen i newid eu bywydau).