Robert Evans

Maesteg


Mae Rob wedi bod yn gweithio ym maes addysg bellach ac uwch ers 30 mlynedd. Bu'n Ddirprwy Bennaeth ar Goleg Pen-y-bont ar Ogwr am 15 mlynedd, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar lefel rheoli gyda’r rheoleiddiwr cymwysterau, Cymwysterau Cymru. Mae Rob yn athro cymwys, mae ganddo radd mewn Economeg a Gwleidyddiaeth, a Gradd Meistr mewn Rheoli Adnoddau Dynol. Mae e'n weithgar yn ei gymuned, yn llywodraethwr mewn ysgol gynradd, ysgol uwchradd ac yng Ngholeg y Cymoedd. Mae Rob yn mwynhau chwaraeon ac mae’n ffotograffydd amatur brwd.