Robert Davies

Rhondda Cynon Taf


Mae Robert Davies yn Uwch Gyfarwyddwr gyda Chanolfannau Addysg Kip McGrath. Mae e wedi addysgu ar draws nifer o ysgolion cynradd yn ne Cymru, ac wedi dal nifer o swyddi rheoli uwch. Bu'n gyfrifol am redeg Canolfan Addysg Rhostir Cog DCWW am gyfnod ar secondiad rhwng Medi 2010 ac Awst 2011. Mae Rob wedi bod yn Gynghorydd Lleol, wedi gwasanaethu ar nifer o gyrff llywodraethu ac mae'n Ymddiriedolwr ac yn Gyfarwyddwr ar nifer o grwpiau cymunedol a gwirfoddol lleol.